Vergi Dilimi Nedir? Vergi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Her yıl milyonlarca kişi ve işletme, gelir vergisi beyannamesi hazırlarken karşılaştıkları en önemli kavramlardan biri olan vergi dilimleriyle yüz yüze gelir. Peki, bu vergi dilimleri nedir ve 2023 yılı için vergi dilimleri nasıl hesaplanır? Bu sorular, özellikle vergi dönemlerinde herkesin aklını kurcalar. Vergi dilimleri, gelir vergisinin ne kadar ödeneceğini belirleyen kritik faktörlerdendir ve her gelir grubu için farklı oranlarda vergilendirme yapılır. Bu blog yazımızda, vergi dilimlerinin ne olduğunu, 2023 yılında vergi dilimlerinin nasıl hesaplandığını ve bu hesaplamaların sizin veya işletmenizin finansal durumuna nasıl etki edeceğini detaylıca ele alacağız. Böylece, vergi mevzuatı karşısında daha bilinçli ve hazırlıklı olabilirsiniz.

psychology Temel Fikir

2023 yılında gelir vergisi sistemi, adil vergilendirme ve finansal şeffaflık açısından Türkiye'nin en stratejik mali dönüm noktalarından birini temsil ediyor.

Okumanızı Öneririz; GİB Portaldan e-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?
Vergi dilimi nedir?

Vergi dilimi, özellikle gelir vergisi hesaplamalarında önem taşıyan bir kavramdır. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen ve her yıl güncellenen vergi dilimleri, bireylerin ve şirketlerin yıllık kazançlarına göre ödemeleri gereken gelir vergisi oranlarını belirler. Bu sistemin amacı, gelir seviyesine göre adil bir vergilendirme yapmaktır. Yüksek gelirli bireylerin daha yüksek oranda vergi ödemesi, düşük gelirli bireylerin ise daha az vergi ödemesi esasına dayanır.

Türkiye'de vergi sistemi içinde yer alan yedi temel vergi türü bulunur. Bunlar:

 • Kurumlar Vergisi: Şirketlerin kazançları üzerinden alınan bir vergi türüdür.
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): Belli başlı tüketim malları üzerinden alınan, dolaylı bir vergi türüdür.
 • Gelir Vergisi: Bireylerin elde ettiği gelir üzerinden alınan bir vergi türüdür ve vergi dilimleri bu vergi türü ile doğrudan ilişkilidir.
 • Emlak Vergisi: Gayrimenkullere uygulanan, yıllık olarak ödenen bir vergi türüdür.
 • Katma Değer Vergisi (KDV): Mal ve hizmet alımında ödenen dolaylı bir vergi türüdür.
 • Damga Vergisi: Çeşitli evrakların yasal geçerliliğini kazanması için uygulanan bir vergi türüdür.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Motorlu taşıtların yıllık olarak ödemesi gereken bir vergi türüdür.

Bu vergi türleri arasında, gelir vergisi doğrudan bireylerin gelir seviyelerine bağlı olarak değişen vergi dilimlerini içerir. Bu dilimler, bireylerin yıllık gelir düzeyine göre belirlenen vergi oranlarını ifade eder. Örneğin, 2023 yılında bir bireyin elde ettiği yıllık gelir, belirlenmiş bir eşiği aştığında, o gelirin bir kısmı için daha yüksek bir vergi oranı uygulanır. Bu sistem, gelir adaletini sağlama amacı güder ve toplumdaki gelir dağılımının daha dengeli olmasına katkıda bulunur.

lightbulb İpucu: Gelirinizi Düzenli Takip Edin

Finansal planlamanın temeli, gelirinizi düzenli olarak takip etmektir. Aylık ve yıllık gelirlerinizi detaylı bir şekilde kaydedin. Bu, vergi planlamanızda ve yatırım kararlarınızda size rehberlik edecek ve gelir artışlarınızı doğru bir şekilde yönetmenizi sağlayacaktır.

Okumanızı Öneririz; e-Fatura ve e-Arşiv Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?
Gelir vergisi matrahı nedir?

Gelir vergisi matrahı, bir kişinin veya şirketin belirli bir dönemde elde ettiği gelirden, kanunen kabul edilen giderler veya indirimler çıkarıldıktan sonra vergilendirilebilir kalan kısmıdır. Bu kavram, gelir vergisi hesaplamalarının temelini oluşturur ve vergilendirmenin ne kadarlık bir gelir üzerinden yapılacağını belirler.

Gelir vergisi matrahının hesaplanması şu şekilde gerçekleşir:

 • Brüt Gelirin Belirlenmesi: Öncelikle, birey veya şirketin belirli bir dönemde elde ettiği toplam gelir miktarı hesaplanır. Bu, iş veya meslek faaliyetleri, sermaye yatırımları, kira gelirleri gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen tüm kazançları içerir.
 • Giderlerin ve İndirimlerin Çıkarılması: Brüt gelirden, kanunlar çerçevesinde vergiye tabi olmayan tutarlar, belirli giderler ve indirimler çıkarılır. Örneğin, işletme giderleri, bağışlar veya bireysel emeklilik sistemine yapılan katkılar gibi bazı harcamalar vergi matrahından düşülebilir.
 • Vergilendirilebilir Gelirin (Matrahın) Hesaplanması: Gider ve indirimlerin brüt gelirden düşülmesi sonucu elde edilen net miktar, vergilendirilebilir geliri yani gelir vergisi matrahını oluşturur.

Gelir vergisi matrahı, bireylerin ve şirketlerin ödeyecekleri gelir vergisinin miktarını belirleyen temel unsurdur. Vergi dilimleri, bu matrah üzerinden hesaplanır ve kişinin veya şirketin ödeyeceği vergi miktarı, matraha uygulanan oranlarla belirlenir. Bu süreç, vergi sisteminin adil ve düzenli işlemesini sağlar ve bireylerin veya şirketlerin finansal durumlarına göre makul bir vergilendirme yapılmasına olanak tanır.

lightbulb İpucu: Vergi İndirimlerinden Yararlanın

Yıllık vergi beyannamelerinizi hazırlarken, size sunulan tüm vergi indirimlerinden yararlanmaya özen gösterin. Bu, özellikle ev ofis çalışanları, serbest meslek erbabı ve küçük işletme sahipleri için önemlidir. Mevcut vergi indirimlerini ve teşvikleri araştırarak vergi yükünüzü azaltabilirsiniz.

Okumanızı Öneririz; e-Fatura ve e-Arşiv Portalına Nasıl Giriş Yapılır ve Nasıl Kullanılır?
Vergi dilimleri brüt mü net mi hesaplanır?

Vergi dilimleri, genellikle brüt gelir üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi matrahı, yani vergilendirilecek gelir miktarı, brüt gelirden bazı indirimler ve giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutar üzerinden belirlenir. Ancak, vergi dilimlerinin uygulanacağı oranlar ve eşikler, brüt gelir bazında hesaplanır.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) gibi ekonomik göstergeler, vergi dilimleri ve diğer vergisel unsurların belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Türkiye'de vergi mevzuatı, bu tür ekonomik göstergelerdeki değişikliklere göre düzenlenir ve güncellenir. Örneğin, 2023 yılında Yİ-ÜFE oranlarındaki artış, vergi dilimleri ve diğer bazı vergisel meblağların yeniden değerleme oranlarının belirlenmesinde kullanılır. Bu, vergi sisteminin ekonomik şartlara uyumlu olarak güncel kalmasını sağlar.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi bazı vergi türlerinin belirlenmesinde de bu tür ekonomik göstergeler ve yeniden değerleme oranları etkili olur. Örneğin, Aralık 2022'de alınan kararla 2023 yılı için MTV'nin bir önceki yıla göre %61.5 artırılması gibi.

Gelir Dilimleri Vergi Oranı
70.000 TL’ye kadar%15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası%20
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası %27
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası%35
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası%40

Not: 2023 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifesi 323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur

2017 yılına kadar olan Eski tarihli vergi dilimlerini incelemek için tıklayın; Gelir Vergisi Tarifeleri
Vergi türleri nelerdir?

Vergi türleri, Türkiye'deki vergi sisteminin temel yapı taşlarını oluşturur. Gelir vergisi, bu vergi türlerinin en önemlilerinden biridir ve hesaplaması, Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilendirmelere göre yapılır. Gelir vergisi, bireylerin veya kurumların belirli bir dönemde elde ettikleri gelir üzerinden hesaplanır ve her bir gelir seviyesine göre farklı oranlarda vergilendirme yapılır. Bu oranların belirlenmesinde vergi dilimleri kavramı devreye girer.

Örnek olarak, bir çalışanın maaşından hesaplanan vergi dilimini anlamak için, brüt ücret üzerinden çeşitli kesintiler yapılır. Bu kesintiler, SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payı gibi unsurları içerir. Bu kesintiler düşüldükten sonra kalan miktar, gelir vergisi matrahını oluşturur ve bu matrah üzerinden ilgili vergi dilimi hesaplanır.

2023 yılı tarifesine göre, 8.500₺ gelir vergisi matrahı olan bir çalışan, yıllık 70.000₺'lik sınırın altında kaldığı için 1. vergi dilimine girer ve %15 oranında vergi öder. Bu durum, vergi dilimlerinin gelire göre nasıl uygulandığını gösterir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar için de benzer bir hesaplama yapılır. Bir memurun vergi matrahı, yıl içindeki toplam gelirine göre hesaplanır ve bu matrah üzerinden ilgili vergi dilimi tespit edilir. Bu süreç, memurun yıllık kazancını ve vergi dilimini belirlemede önemlidir.

lightbulb İpucu: Yatırım Planlarınızı Vergi Avantajlarına Göre Yapın

Yatırım yaparken vergi avantajları sunan araçları tercih edin. Emeklilik fonları, devlet teşvikli yatırım araçları gibi seçenekler vergi avantajları sağlar ve uzun vadede finansal kazancınızı artırabilir.

Okumanızı Öneririz; Vergi Nedir, Vergi Türleri Nelerdir?
2023 Yeni Vergi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

2023 yılında yeni vergi dilimlerinin hesaplanması, mükellefler ve çalışanlar için önemli bir konudur. Bu dilimler, yıllık gelire göre belirlenir ve her yıl Maliye Bakanlığı tarafından güncellenir.

Vergi Diliminin Sıfırlanması:

Vergi dilimi, her yılın sonunda sıfırlanır. Bu, bir önceki yıl içinde biriken kazanç üzerinden hesaplanan vergi diliminin, yeni yılın başında yeniden değerlendirileceği anlamına gelir. Yani, çalışanlar her yılın Ocak ayında, yeni vergi dilimlerine göre hangi dilime dahil olduklarını yeniden hesaplamalıdır.

İş Değişikliği Durumunda Vergi Dilimi:

Bir çalışanın mevcut iş yerinden ayrılıp başka bir işverene geçmesi durumunda, vergi matrahı ve dolayısıyla vergi dilimi sıfırlanmaz. Ancak, askerlik veya evlilik gibi özel durumlarda veya aynı işverene ait başka bir iş yerine geçiş yapılması halinde de vergi matrahı ve vergi dilimi sıfırlanmaz.

Gelir Vergisi Ödeme Zamanları:

Gelir vergisinin ödeme zamanları, elde edilen gelir türüne göre değişir. Eğer elde edilen gelir basit usul ticari kazançlardan ise, gelir vergisinin ilk taksidi Şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksidi ise Haziran ayı sonuna kadar ödenmelidir. Basit usul ticari kazançlardan elde edilmeyen gelirler için ise, gelir vergisi ödemesinin ilk taksidi Mart ayı sonuna, ikinci taksidi Temmuz ayı sonuna kadar yapılmalıdır.

lightbulb İpucu: Mali Danışmanlık Hizmetleri Alın

Karmaşık finansal ve vergi konularında profesyonel bir mali danışmandan destek almak, finansal hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırır. Mali danışmanlar, vergi planlaması ve yatırım stratejileri konusunda size özel çözümler sunarak finansal verimliliğinizi artırabilir.

Asgari ücret alan kişi vergi dilimine girer mi?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Türkiye'de asgari ücret, vergi dışı bırakıldı. Bu düzenlemeyle, asgari ücret alan kişilerin maaşları gelir vergisinden muaf tutuldu. Ayrıca, asgari ücretin üzerinde ücret alan çalışanlar için de asgari ücrete tekabül eden ücret miktarı gelir ve damga vergisinden istisna edildi. Bu değişiklik, asgari ücretli çalışanların maaşlarının net artışını sağlamak ve mali yüklerini azaltmak amacıyla yapıldı.

lightbulb İpucu: Vergi Mevzuatını Takip Edin

Vergi mevzuatında yapılan değişiklikleri yakından takip edin. Özellikle yıllık vergi dilimleri ve oranlarındaki değişiklikler, finansal planlamanızı doğrudan etkileyebilir. Bu bilgileri düzenli olarak güncel tutmak, sürpriz vergi yüklerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Okumanızı Öneririz; e-Arşiv nedir? e-Arşiv fatura başvurusu nasıl yapılır?
Maaş kesintileri nelerdir?

Türkiye'deki bordro sisteminde, maaşlardan yapılan yasal kesintiler şunlardır:

 • Sosyal Güvenlik Prim Kesintileri: Bu kesinti, çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılacak ödemelerini kapsar. Hem işçi hem de işveren tarafından ödenen bir kesintidir.
 • Gelir Vergisi: Çalışanların gelirlerine uygulanan vergidir. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, 2022 yılından itibaren asgari ücret alanlar için bu kesinti uygulanmamaktadır.
 • Damga Vergisi: Çalışanların maaşlarına uygulanan küçük bir orandaki vergidir.
Online Ön Muhasebe Programlarının Önemi

NetKasam Online ön muhasebe programlarını kullanarak, işletmeler hem ticari kazançlarına ilişkin hem de çalışanlarının maaşlarına dair gelir vergilerini otomatik olarak hesaplayabilirler. Bu tür programlar, beyan ve ödeme dönemlerinde otomatik işlemler ve veri aktarım kolaylıkları sunarak, mali müşavirlerle uyum içinde, hızlı ve pratik finansal hesaplamalar yapılmasına olanak tanır. Böylece, hatalı ya da eksik beyanlarda bulunma riski azalır ve olası vergi borcu faizi, gecikme cezası gibi hukuki yaptırımlardan kaçınılır. Bu, işletmelerin finansal süreçlerini daha verimli ve hatasız yönetmelerine olanak tanır, böylece işletme sahipleri ve yöneticileri işlerine daha rahat odaklanabilirler.

Okumanızı Öneririz; Ön Muhasebe Nedir?

help_outline

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 • 2023 Yılında Vergi Dilimleri Nasıl Belirleniyor? 2023 yılında vergi dilimleri, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından güncellenen oranlara göre belirlenmektedir. Bu oranlar, bireylerin yıllık gelirlerine göre farklı vergi dilimlerine girmelerini sağlar ve adil bir vergilendirme sistemi oluşturur.
 • Asgari Ücret Alan Bir Kişi Vergi Dilimine Girer mi? 1 Ocak 2022'den itibaren, Türkiye'de asgari ücret alan kişiler gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. Asgari ücretin üzerinde kazanç elde edenler için de asgari ücrete tekabül eden kısım gelir ve damga vergisinden istisna edilmektedir.
 • Türkiye'de Maaşlardan Yapılan Yasal Kesintiler Nelerdir? Türkiye'de maaşlardan yapılan yasal kesintiler arasında sosyal güvenlik prim kesintileri, gelir vergisi ve damga vergisi bulunmaktadır.
 • Gelir Vergisi Dilimi Ne Zaman Sıfırlanır? Gelir vergisi dilimi, her yılın sonunda sıfırlanır. Bu, çalışanların bir önceki yıl elde ettikleri kazanç üzerinden hesaplanan vergi diliminin, yeni yılın başında yeniden değerlendirileceği anlamına gelir.
 • İş Değişikliği Durumunda Vergi Dilimi ve Matrahı Nasıl Etkilenir? Bir çalışanın iş değişikliği yapması durumunda, vergi matrahı ve vergi dilimi genellikle sıfırlanmaz. Ancak, özel durumlar ve işveren değişiklikleri bu durumu etkileyebilir.
 • Gelir Vergisi Ödemeleri Ne Zaman Yapılmalıdır? Eğer elde edilen gelir basit usul ticari kazançlardan ise, gelir vergisinin ilk taksidi Şubat ayı sonuna, ikinci taksidi Haziran ayı sonuna kadar ödenmelidir. Basit usul ticari kazançlardan elde edilmeyen gelirler için, gelir vergisi ödemesinin ilk taksidi Mart ayı sonuna, ikinci taksidi Temmuz ayı sonuna kadar yapılmalıdır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.