Gizlilik Politikası

Verilerinizi nasıl güvende tutuyoruz?

İşbu Gizlilik Sözleşmesi ’nin amacı, www.netkasam.com adresinde veya alt adreslerde (Subdomain) yer alan web siteye (Site) üye olarak kaydolan kişi ve kurumlar (Üye İşyeri) tarafından Site’de yer alan Muhasebe sisteminden (NetKasam) faydalanılması sırasında İNOVABİL TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş. (Şirket) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına dair şartları belirlemektedir. Gizlilik Sözleşmesi, Üye İşyeri ile Şirket arasında yapılan Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Üye İşyeri tarafından NetKasam sistemine yüklenen İçeriklerin tümü Üye İşyeri ‘nin sahipliğindedir. Şirket, bu İçerikleri Üye İşyeri ‘nin önceden iznini almaksızın açıklamayacak veya paylaşmayacaktır.

Şirket, NetKasam Sistemi üzerinden veya elektronik ortamdan kendisine iletilen İçerikleri Üye İşyeri ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişi veya kurumlara açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, İçerikleri kesinlikle özel ve gizli tutmayı ve bu gizliliğin sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya bir kısmının kamuya açılması, yetkisiz kullanımı veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli olan tüm tedbirleri almayı ve gerekli itinayı göstermeyi taahhüt eder.

Üye İşyeri ’nin Şirket’e izin vermesi durumunda ödeme işlemleri ve entegrasyonu, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonları, Sms ve Mail gönderimi, Pazaryeri satış kanalları vb. Üye İşyeri ’nin erişimine izin verdiği üçüncü kişi sistemleri ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Üye İşyeri ‘nin verdiği izin çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ile ortakları tarafından Üye İşyeri ’nin talep ettiği hizmetleri sağlamak amacı ile üçüncü kişilere aktarılabilir.

Şirket, İçerikler’i fatura gönderilmesi, ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi istenilen hizmetlerin sağlanabilmesi amacı ile diğer Üye İşyerlerine açıklayabilir.

Kişisel bilgiler Üye İşyeri ile temas kurmak veya Üye İşyeri ’nin Netkasam’daki kullanımı ve faydasını iyileştirmek (Sistemin bakım ve desteğinin yanı sıra geliştirilmesi ve iyileştirilmesi veya üye işyerine özel çözümler sunulması) amacı ile kullanılabileceği gibi, sistemin çalışabilirliğinin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Üye İşyeri ‘ne sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilir, saklayabilir ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket, Üye İşyeri ’nin Netkasam üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiksel değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, genel rapor ve diğer raporlarda kullanmak üzere bunların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarıyla paylaşabilir.

Şirket Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki sorumlulukların yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması durumunda Üye İşyeri ’ne ait bilgi ve içerikleri üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşabilecektir. Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir soruşturmanın sürdürülmesi amacıyla Üye İşyerleri ile ilgili bilgi talep edilmesi durumunda Üye İşyeri ’ne ait bilgi ve içerikleri bu kurumlarla paylaşabilecektir, Ayrıca Üye İşyerinin hakları veya güvenliğini korumak  ve Üye İşyerine fayda sağlamak amacı için bilgi vermenin gerekli olması durumlarında yine Üye İşyeri ’ne ait bilgi ve içerikleri üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşabilecektir.

Sistemle ilgili teknik sorunların anlaşılması ve çözülme kavuşması için, Şirket gereken durumlarda Üye İşyerinin IP adresini tespit etmek ve kullanmak zorunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca Üye İşyerinin genel bir şekilde tanımlamak ve demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda belirtilen konu ve amaçlarla ilgili verileri Üye İşyeri ’nin bulunduğu ülke veya haricinde dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında (sunucular kendisine, grup şirketlerine veya alt yüklenicilere ait olabilir) saklama  hakkına sahiptir.

NetKasam Veri Koruma Politikası (DPP)

Aşağıda belirtilen Veri Koruma Politikası ("DPP"), NetKasam Services API (Services API pazaryeri dahil) monitörleri aracılığıyla elde edilen ve alınan veriler dahil olmak üzere bilgilerin alınması, depolanması, kullanılması, aktarılması ve imha edilmesini yönetir. Bu politika, NetKasam Hizmetleri API'sinden elde edilen ve alınan verileri işleyen tüm sistemler için geçerlidir ve NetKasam Hizmetleri API Hizmetleri Geliştirici Sözleşmesi ve Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'na ek olarak hizmet eder. Uyulmaması, NetKasam Hizmetleri API erişiminin askıya alınmasına veya sonlandırılmasına neden olabilir.

Genel güvenlik gereksinimleri, ağ koruması, erişim yönetimi, en düşük privilege ilkesi, kimlik yönetimi, aktarım sırasında şifreleme, risk yönetimi ve olay müdahale planı, kaldırma talebi, veri atama gibi konuları içerir. Ayrıca, Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler (PII) için ek güvenlik gereksinimleri, veri saklama, veri yönetişimi, varlık yönetimi, beklemede şifreleme, güvenli kodlama yöntemleri, kayıt ve izleme, güvenlik açığı yönetimi gibi konuları kapsar.

NetKasam üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket'in bu site ve uygulamaların güvenlik, gizlilik uygulamaları veya içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Şirket, işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümlerini dilediği zaman Site'de yayımlamak şartıyla değiştirebilir. Şirket'in değişiklik yaptığı Gizlilik Sözleşmesi hükümleri Site'de yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanır.

Şirket, işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak şartıyla değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Sözleşmesi hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanır.

Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.