İskonto Nedir? Nasıl Hesaplanır? İndirim Hesaplama Aracı

Alışveriş dünyasında sıkça karşımıza çıkan "iskonto" kelimesi, pek çok kişi için aşina olmakla birlikte detayları ve hesaplamaları her zaman net olmayabilir. İskonto, temelde bir ürün ya da hizmetin liste fiyatı üzerinden yapılan indirim anlamına gelir. Bu indirimler, tüketicilere cazip gelen ve satıcılar için de satışları artırmaya yönelik stratejik bir araçtır. Peki, bu iskontolar nasıl hesaplanır ve indirimli fiyat üzerinden orijinal fiyat nasıl bulunur? Bu yazımızda, iskonto kavramını detaylıca ele alacak ve adım adım indirim hesaplama yöntemlerini açıklayacağız.

İskonto Nedir? İskonto Hesaplama Nasıl Yapılır?

İskonto (İndirim) Hesaplama Aracı

Bu etkili araç sayesinde, ürünlerinizin indirimli fiyatlarını hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz.
Sonuç:

İndirimli Fiyat: 0 TL

İskonto, bir ürün ya da hizmetin liste fiyatından yapılan indirim oranını ifade eder. Bu terim, genellikle alışveriş ve ticarette kullanılsa da, muhasebe ve finans dünyasında da oldukça önemli bir yere sahiptir. İskonto, sadece fiyat indirimi olarak görülmemeli, aynı zamanda bir finansal strateji ve müşteri ilişkileri yönetimi aracı olarak da düşünülmelidir.

İskonto hesaplaması, temel olarak ürünün orijinal fiyatı üzerinden yapılan yüzde bazında bir indirim işlemidir. Örneğin, 100 birim fiyatlı bir ürün için %10 iskonto uygulandığında, müşterinin ödeyeceği fiyat 90 birime düşer. Ancak, iskonto hesaplamaları daha karmaşık hale gelebilir. Örneğin, birden fazla iskonto uygulandığında, bu iskontoların nasıl bir arada hesaplanacağı önem kazanır.

İskonto hesaplama yöntemleri şunlar olabilir:

 • Basit İskonto: Bu, bir ürünün orijinal fiyatından belirli bir yüzde oranında indirim yapılmasıdır.
 • Kümülatif İskonto: Birden fazla iskonto oranının üst üste uygulanmasıdır. Örneğin, önce %10, ardından ek bir %5 iskonto.
 • Miktar İskontosu: Satın alınan miktar arttıkça uygulanan indirim oranının artması.
 • Zaman Bazlı İskonto: Belirli bir süre içinde yapılan alışverişlerde uygulanan indirim.

İskonto hesaplama, satış stratejilerinin bir parçası olarak, müşterilere cazip teklifler sunmanın ve işletmelerin satış hacmini artırmanın etkili bir yoludur. Ayrıca, iskonto, müşteri sadakatini artırma ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurma açısından da önemli bir araçtır.

İskonto (İndirim) Oranı Nasıl Hesaplanır?

İskonto oranını hesaplamak, indirimli alışverişin matematiksel yüzünü gösterir ve tüketicilerin aldıkları indirimin miktarını anlamalarını sağlar. Bu hesaplama, alınan indirimin yüzdesel olarak ne kadar olduğunu belirlemek için kullanılır. İskonto oranı hesaplaması, aslında oldukça basit bir matematiksel işlemdir ve genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • İlk Fiyattan İndirimli Fiyatı Çıkarmak: İlk olarak, ürünün orijinal fiyatından indirimli satış fiyatını çıkarın. Bu işlem, indirimin maddi tutarını verir.
 • Elde Edilen Sonucu İlk Fiyata Bölmek: İndirim tutarını, ürünün orijinal fiyatına bölerek, indirimin orijinal fiyata oranını bulun.
 • Sonucu 100 ile Çarpmak: Bu oranı 100 ile çarpın, böylece iskonto oranını yüzdesel olarak elde edersiniz.

Formül:

İskonto Oranı = [(İlk Fiyat - İndirimli Fiyat) / İlk Fiyat] x 100

Örnek:

Diyelim ki, 100 TL değerindeki bir ürünü 80 TL'ye alıyorsunuz. İlk adımda, 100 TL'den 80 TL'yi çıkarırsınız ve 20 TL indirim elde edersiniz. Daha sonra, 20 TL'yi 100 TL'ye bölerek 0,2 oranını bulursunuz. Son adımda ise 0,2'yi 100 ile çarparak %20'lik bir iskonto oranına ulaşırsınız. Bu, ürünün orijinal fiyatına göre %20 indirim yapıldığı anlamına gelir.

Bu hesaplama yöntemi, alışveriş yaparken karşınıza çıkan indirimlerin gerçek değerini anlamanızı sağlar. Böylece, alışverişlerinizde daha bilinçli kararlar verebilir ve bütçenizi daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

Temel Fikir
psychology Temel Fikir

İskonto, sadece fiyatları düşürmekle kalmaz, aynı zamanda müşteri sadakatini artırarak işletmelerin uzun vadeli başarısını da şekillendirir.

İskontolu (İndirimli) Fiyat Nasıl Hesaplanır?

İskontolu fiyat hesaplama, tüketicilerin ve işletmelerin sıklıkla karşılaştığı bir durumdur. Bir ürün veya hizmete uygulanan iskontonun ardından, o ürün veya hizmetin indirimli fiyatını belirlemek, alışveriş ve fiyatlandırma stratejilerinin temel bir parçasıdır. İskontolu fiyatı hesaplamak için genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

 • İskonto Oranını Belirlemek: İlk adım, ürünün üzerinde uygulanacak iskonto oranını belirlemektir. Bu oran genellikle yüzde olarak ifade edilir.
 • İskonto Tutarını Hesaplamak: İskonto tutarı, ürünün orijinal fiyatının belirlenen yüzde oranında bir kısmıdır. İskonto tutarı hesaplamak için orijinal fiyatı iskonto oranı ile çarpın.
 • İskontolu Fiyatı Bulmak: Son olarak, orijinal fiyattan iskonto tutarını çıkararak iskontolu fiyatı bulun.

Formül:

İskontolu Fiyat = İlk Fiyat - (İlk Fiyat x İskonto Oranı / 100)

Örnek:

Örneğin, 200 TL değerindeki bir ürün için %15 iskonto uygulandığını düşünelim. İskonto tutarını hesaplamak için, 200 TL'yi %15 ile çarparsınız: 200 x 15 / 100 = 30 TL. Daha sonra, orijinal fiyattan bu iskonto tutarını çıkarırsınız: 200 - 30 = 170 TL. Bu durumda, ürünün iskontolu fiyatı 170 TL olur.

Bu hesaplama yöntemi, alışverişlerde indirimlerin fiyata nasıl yansıdığını görmek ve bütçe planlaması yapmak için oldukça yararlıdır.

İndirimsiz Fiyat Nasıl Hesaplanır?

İndirimsiz Fiyat Hesaplama Aracı

Bu kullanışlı araç ile, promosyonlar ve özel indirimler sonrasında ürününüzün orijinal, indirimsiz fiyatını kolayca hesaplayabilirsiniz.

Sonuç:

Orjinal Fiyatı: 0 TL

Bazen bir ürünün indirimli fiyatını biliriz ancak orijinal, indirimsiz fiyatını hesaplamamız gerekir. Bu, özellikle indirim oranını ve indirimin mali değerini anlamak istediğimiz durumlarda önemlidir. İndirimsiz fiyatı hesaplamak için genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

 • İndirim Oranını ve İndirimli Fiyatı Bilme: İlk adım, ürünün indirimli fiyatını ve uygulanan indirim oranını bilmektir.
 • İndirim Tutarını Hesaplamak: İndirim tutarını bulmak için, indirimli fiyatı 1'den indirim oranının yüzdesel ifadesinin çıkarılmış haliyle bölün.
 • İndirimsiz Fiyatı Bulmak: Daha sonra elde edilen değeri indirim oranıyla çarpın.

Formül:

İndirimsiz Fiyat = İndirimli Fiyat / (1 - İskonto Oranı / 100)

Örnek:

Diyelim ki bir ürün 85 TL’ye satılıyor ve bu fiyat, ürünün orijinal fiyatından %15 indirim yapılmasının sonucudur. İndirimsiz fiyatı hesaplamak için, 85 TL'yi 1 - 15/100 ile bölmeniz gerekir: 85 / (1 - 0.15) = 85 / 0.85 ≈ 100 TL. Bu durumda, ürünün indirimsiz orijinal fiyatı yaklaşık 100 TL olarak hesaplanır.

Bu hesaplama yöntemi, indirimlerin gerçek değerini anlamak ve karşılaştırmalı fiyat analizi yapmak için oldukça faydalıdır.

Bu rehberimizde, iskonto ve indirim hesaplamalarının temelini ele aldık. İskontolar, hem alıcılar hem de satıcılar için ticaretin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu hesaplamalar, akıllı alışveriş yapmanın ve etkin fiyatlandırma stratejilerinin temelidir. İster iskonto oranını, ister indirimli fiyatı, isterse de indirimsiz orijinal fiyatı hesaplamak olsun, bu basit formüller, alışverişlerinizde daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

Unutmayın, iskonto hesaplamaları sadece bir fiyat indirimi değil, aynı zamanda müşteri ilişkileri, pazarlama stratejileri ve işletme karlılığı için de önemli bir araçtır. Bu blog yazımızda sunduğumuz bilgilerle, iskonto kavramını daha iyi anlamanızı ve bu bilgileri hem günlük alışverişlerinizde hem de işletme faaliyetlerinizde kullanmanızı umuyoruz.

İskonto hesaplamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, web sitemizdeki diğer kaynakları da incelemeyi unutmayın. Her zaman en iyi fiyatları elde etmek ve akılcı alışveriş yapmak için doğru bilgiye sahip olmak önemlidir.

NetKasam eTicaret Sistemi
NetKasam ile E-Ticarette Sınır Tanımayın!

e-Ticarette global pazarlarda yer alarak potansiyelinizi yakalayın. NetKasam, yurtiçi ve yurtdışı pazaryerleriyle kolay entegrasyon sağlar ve muhasebe süreçlerinizi basitçe yönetmenize olanak tanır. Daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak, satışlarınızı artırmak ve e-ticarette sınırları zorlamak için NetKasam'ın sunduğu avantajları keşfedin.

Ücretsiz Dene

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.