KDV Nedir? KDV Hesaplama Aracı

KDV, ya da tam adıyla Katma Değer Vergisi, alışverişlerden hizmetlere, ticari işlemlerden günlük yaşantımıza kadar hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Ancak bu verginin nasıl hesaplandığı, oranları ve etkileri sıkça gözden kaçabiliyor. Bu blog yazımızda, KDV'nin önemini, farklı oranlarını ve nasıl hesaplandığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Eğer bu konular sizi de ilgilendiriyorsa, yazının devamını okuyabilir; ayrıca 'KDV Hesaplama Aracı' ve 'KDV Dahil Tutardan KDV'siz Tutarı Bulma' gibi kullanışlı araçlardan da faydalanabilirsiniz. İşte tüm merak ettiğiniz KDV detayları...

KDV Hesaplama Aracı

Sonuç:

KDV'siz Tutar: 0 TL

KDV Tutarı: 0 TL

KDV'li Tutar: 0 TL

KDV Dahil Tutardan KDV'siz Tutarı Bulma

Sonuç:

KDV'siz Tutar: 0 TL

KDV Tutarı: 0 TL

KDV Nedir?

KDV, Katma Değer Vergisi anlamına gelir ve bir tüketim vergisi türüdür. Bu vergi, mal ve hizmetlerin satış aşamasında uygulanır ve genellikle nihai tüketici tarafından ödenir. Yani, bir ürün ya da hizmet satın alındığında, üzerine eklenen vergi oranı KDV'dir. Bu vergi, işletmeler tarafından tahsil edilir ve daha sonra devlete aktarılır. KDV, devletin temel gelir kaynaklarından biridir ve kamu hizmetlerinin finansmanında önemli bir rol oynar.

KDV'nin Tarihçesi

KDV'nin (Katma Değer Vergisi) tarihçesi, 20. yüzyıla kadar uzanır. İlk olarak 1954 yılında Fransa'da uygulanmaya başlanmıştır. Fransız ekonomisti Maurice Lauré'nin bu vergi sistemini geliştirmesi ve Fransız hükümetinin uygulamaya almasıyla, KDV kısa süre içinde birçok ülkede benimsenmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri, KDV'yi 1970'lerden itibaren uygulamaya koymuşlar ve bu vergi türü, zaman içinde küresel bir standart haline gelmiştir. KDV, devletlerin gelir elde etmek için kullandığı en etkili vergi türlerinden biri olarak kabul edilir ve günümüzde birçok ülkede uygulanmaktadır. Bu vergi türü, hükümetlerin kamu hizmetlerini finanse etmelerine ve ekonomik dengeleri sağlamalarına olanak tanır.

KDV Oranları: Genel, İndirilmiş ve Sıfır Oranlı

KDV oranları, ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülke içinde farklı ürün veya hizmet kategorilerine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle üç ana kategoriye ayrılır: genel oran, indirilmiş oran ve sıfır oranlı.

Genel Oran: Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla ekonomik şartlar nedeniyle genel KDV oranı %20'ye yükseltilmiştir. Eski oranlar da buna uygun olarak %2 arttırılmıştır. Yani, genel oran eskiden %18 iken şimdi %20 olmuştur.

Yeni KDV Oranları şu şekildedir:

 • Yüzde 10: KDV oranı önceden %8 olan ürün ve hizmet kategorileri için artık %10 KDV oranı uygulanmaktadır. Bu değişiklik, tekstil ürünleri, giyim, çanta ve bavul gibi ürünler ile tiyatro, sinema, müze girişleri ve otel konaklamaları gibi kültürel ve sosyal hizmetler için geçerli olmuştur.
 • Yüzde 20: Eski oranı %18 olan kategorilerde, şimdi %20 KDV oranı uygulanmaktadır. Bu kategorilere turizm belgesi olan restoranlar ve alkollü mekanlar, altın ve pırlanta gibi tüketim kalemleri, bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi elektronik ürünler, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşya ürünleri, ve mobilya ürünleri dahildir.

İndirilmiş Oran: Bazı ürün ve hizmetler, sosyal, ekonomik veya kültürel nedenlerle daha düşük bir KDV oranına tabi tutulabilir. Örneğin, Türkiye'de gıda ürünleri, kitaplar ve bazı sağlık ürünleri indirilmiş KDV oranına sahiptir.

Sıfır Oranlı: Bu kategori, genellikle temel ihtiyaç maddeleri veya özel sektörlere uygulanır. Sıfır oranlı KDV, verginin fiyata dahil edilmediği, fakat ürün veya hizmetin üretim ve satış aşamalarında yapılan KDV'nin iade edilebildiği bir sistemdir.

Bu oranların doğru bir şekilde uygulanması, hem işletmeler hem de tüketiciler için büyük önem taşır. Yanlış uygulamalar, hem yasal sorunlara hem de maliyet artışlarına yol açabilir.

"KDV, sadece bir vergi değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınmasının da motorudur."
Sektöre göre KDV oranları

Sektöre Göre KDV Oranları: Türkiye'de 2023 yılında KDV oranları ekonomik şartlar nedeniyle genel olarak %2 artış göstermiş olsa da, sektörel bazda farklı oranlar uygulanabilmektedir. Örneğin:

 • Gıda Ürünleri: Oran genel olarak %1'dir.
 • Tekstil ve Giyim: Eski oranı %8 olan bu kategoride oran artırılmış ve %10 olmuştur.
 • Elektronik Ürünler: Bu kategoride oran eski oran olan %18'den, %20'ye çıkmıştır.
 • Konaklama ve Restoran Hizmetleri: Alkollü mekanlar ve turizm belgesi olan restoranlarda KDV oranı %20'ye yükselmiştir. Ancak alkolsüz mekanlarda KDV %10 olarak uygulanmaktadır.
 • Sağlık Hizmetleri: Genellikle %8 olan oran, %10'a çıkmıştır.
 • Kültürel Etkinlikler: Tiyatro, sinema ve müze giriş ücretlerinde KDV oranı %10 olarak uygulanmaktadır.

Bu oranlar sektöre ve ürüne göre değişkenlik gösterebilir, bu nedenle güncel oranları takip etmek önemlidir.

KDV'nin Hesaplanması: Temel Formüller ve Örnekler

KDV'nin hesaplanması için genel olarak kullanılan formül, ürün ya da hizmetin fiyatının KDV oranıyla çarpılmasıdır. Yani, temel formül şu şekildedir:

KDV Tutarı = Ürün Fiyatı x (KDV Oranı / 100)

Örnek olarak, 100 TL değerinde bir ürün için %20 KDV oranı uygulanacaksa:

KDV Tutarı = 100 x (20 / 100) = 20 TL

Eğer KDV dahil fiyatını öğrenmek istiyorsanız, bu durumda:

KDV Dahil Fiyat = Ürün Fiyatı + KDV Tutarı = 100 TL + 20 TL = 120 TL

KDV oranı ve ürün fiyatı bilindiğinde, bu formüller sayesinde KDV tutarı ve KDV dahil fiyat kolaylıkla hesaplanabilir. Ancak unutulmamalıdır ki farklı sektörlerde ve ürünlerde KDV oranı değişkenlik gösterebilir.

KDV’den matrah hesaplama nasıl yapılır?

KDV'den matrah (veya KDV hariç fiyat) hesaplama, özellikle faturada yer alan toplam tutardan (KDV dahil fiyat) KDV'nin çıkarılması için gereklidir. Bunun için şu formülü kullanabilirsiniz:

Matrah (KDV Hariç Fiyat) = KDV Dahil Fiyat / (1 + (KDV Oranı / 100))

Bu formül ile KDV dahil fiyat ve KDV oranını bilerek, KDV hariç matrahı hesaplayabilirsiniz. Örneğin, bir ürünün KDV dahil fiyatı 120 TL ve KDV oranı yüzde 20 ise, KDV hariç matrahı şu şekilde hesaplanabilir:

Matrah = 120 / (1 + (20 / 100))

Matrah = 120 / 1.2

Matrah = 100 TL

Bu örnekte, ürünün KDV hariç fiyatı 100 TL olarak bulunur. Yani ürünün fatura üzerinde gösterilecek KDV hariç tutarı 100 TL olacaktır.

Bir ürünün KDV siz fiyatı nasıl hesaplanır?

Bir ürünün KDV'siz fiyatı, KDV dahil fiyatından KDV oranını çıkarmak için kullanabileceğiniz temel formül şu şekildedir:

KDV'siz Fiyat = KDV Dahil Fiyat / (1 + (KDV Oranı / 100))

Bu formülü kullanarak, bir ürünün KDV dahil fiyatı ve KDV oranını bildiğinizde, KDV'siz fiyatını hesaplayabilirsiniz. Örneğin, bir ürün 120 TL ve KDV oranı yüzde 20 ise, KDV'siz fiyatı şu şekilde hesaplanır:

KDV'siz Fiyat = 120 / (1 + (20 / 100))

KDV'siz Fiyat = 120 / 1.2

KDV'siz Fiyat = 100 TL

Bu şekilde, ürünün KDV'siz fiyatı 100 TL olarak bulunur.

391 Hesaplanan KDV hesabı nedir?

391 Hesaplanan KDV hesabı, bir işletmenin sattığı mal veya hizmetler üzerinden devlete ödemesi gereken KDV tutarını ifade eder. Bu hesap genellikle muhasebe kayıtlarında ayrı bir hesap kodu altında takip edilir. Yani, işletme bir ürün ya da hizmet sattığında bu satışın üzerinden hesaplanan KDV tutarı, 391 Hesaplanan KDV hesabına kaydedilir.

İşletme, dönem sonunda bu hesapta biriken KDV'yi devlete ödemekle yükümlüdür. Ancak, bu ödeme yapılırken işletmenin ödediği KDV (indirilecek KDV) bu tutardan düşülür ve net olarak ödenecek KDV miktarı hesaplanır. Örnek olarak, bir işletme dönem içinde 10,000 TL Hesaplanan KDV oluşturmuşsa ve aynı dönemde işletme giderleri için ödediği KDV 4,000 TL ise, işletmenin ödeyeceği net KDV 6,000 TL olacaktır.

Bu hesabın yönetimi, uygun muhasebe yazılımları ve profesyonel muhasebeciler tarafından yapılır, çünkü KDV mevzuatı ve hesaplamaları oldukça karmaşık olabilir. Bu yüzden genellikle işletmeler bu konuda uzman yardımı alırlar.

Yüzde hesaplama nasıl yapılır?

Yüzde hesaplama genellikle bir bütün icerisindeki bir parcayi oranini bulmak icin kullanilir. Temel yüzde hesaplama formülü su sekildedir:

Yüzde = (Parça / Bütün) x 100

Örnek olarak, bir sinifta 20 ogrenci var ve bu ogrencilerin 5'i kiz. Kiz ogrencilerin siniftaki yuzdesini hesaplamak icin:

Yüzde = (5 / 20) x 100 = 25

Bu durumda, siniftaki ogrencilerin yüzde 25'i kizdir.

İstisnalar ve Muafiyetler: Hangi Ürün ve Hizmetlerde KDV Yok?

KDV istisnaları ve muafiyetleri, genellikle devletin ekonomik ve sosyal politikalarına bağlı olarak belirlenir. KDV muafiyeti ve istisnaları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11-17. maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Bu muafiyetler ve istisnalar, özellikle yatırım teşviğine sahip firmaları kapsar ve aşağıda detaylandırılmıştır:

 • İhracat İstisnası: İhracat yapan firmalar genellikle KDV'den muaf tutulur.
 • Yatırım Teşvikli İstisnalar: Teşvik belgesi sahibi firmalar, özellikle araçlar ve petrol aramaları gibi belirli sektörlerde KDV'den muaf olabilirler.
 • Taşımacılık İstisnası: Taşımacılık sektörü, belirli şartlar altında KDV istisnasından yararlanabilir.
 • Diplomatik İstisnalar: Diplomatik görevliler ve konsolosluklar, KDV'den muaf olabilirler.
 • İthalat İstisnası: Bazı ithal edilen mallar ve hizmetler, KDV'den muaf olabilir.
 • Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalar: Devletin sosyal ve askeri amaçlarına hizmet eden belirli hizmetler ve ürünler, KDV'den muaf olabilir.
 • Diğer İstisnalar: Kanunda belirtilmeyen ancak yine de KDV istisnasına tabi tutulan diğer sektörler ve durumlar da bulunmaktadır.

Bu istisnalar ve muafiyetler zamanla değişebilir ve güncellenmiş yasal düzenlemeler ile revize edilebilir. Dolayısıyla, en güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşmak önemlidir.

KDV İadesi: Kimler Başvurabilir ve Nasıl?

KDV İadesi, özellikle işletmeler için önemli bir finansal konsepttir. KDV iadesi, işletmelerin ödemiş olduğu KDV'yi belirli şartlar altında geri alabilmesini sağlar. İşte bu konuya dair temel bilgiler:

Kimler Başvurabilir?

KDV iadesi için başvurabilecek olan firmalar genellikle şunlardır:

 • İhracat yapan firmalar
 • Yatırım teşvik belgesi sahibi işletmeler
 • Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapan firmalar
 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan işletmeler
 • Hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve KDV mükellefi olan işletmeler

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Başvuru süreci, genellikle Vergi Dairesi'ne yapılır ve aşağıdaki belgeler genellikle gereklidir:

 • Vergi Levhası
 • Fatura örnekleri
 • İlgili döneme ait KDV beyannameleri
 • İhracatı tevsik eden belgeler (ihracatçı firmalar için)
 • Yatırım Teşvik Belgesi (eğer varsa)

Nasıl?

 • İlgili Vergi Dairesi'ne başvuru yapılır.
 • Gerekli belgeler teslim edilir.
 • Başvuru incelenir ve onaylanırsa, iade tutarı hesaplanır ve işletmenin banka hesabına yatırılır.

Bu sürecin detayları ve gereksinimleri, zaman içinde değişebilir ve Vergi Dairesi'nin güncel uygulamalarına göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, güncel bilgiler için resmi kaynaklardan ve uzmanlardan bilgi almak önemlidir.

KDV'nin İşletmelere Etkisi: Maliyetler ve Fiyatlandırma

KDV'nin işletmelere etkisi, birçok yönüyle önemlidir. İşte bu konuda dikkate alınması gereken başlıca unsurlar:

Maliyetler

 • Hammadde ve Üretim: İşletmeler, hammadde alırken ve üretim yaparken KDV öderler. Bu, toplam maliyeti artırabilir.
 • Satış ve Dağıtım: KDV, ürünün son fiyatına eklenir, bu da müşteriler için fiyatın yükselmesine neden olur.
 • Operasyonel Maliyetler: Faturalar, kira, enerji gibi sabit giderler de KDV'ye tabidir. Bu da operasyonel maliyetleri yükseltir.

Fiyatlandırma

 • Ürün Fiyatı: İşletmeler, maliyetlerine KDV'yi de ekleyerek ürünlerini fiyatlandırır.
 • Rekabet: Yüksek KDV oranları, ürünlerin pazarda rekabet edebilirliğini etkileyebilir.
 • Fiyat Stratejileri: İşletmeler, KDV maliyetini nasıl karşılayacaklarına dair stratejiler geliştirmelidir. Örneğin, maliyeti müşteriye yansıtmak ya da absorbe etmek gibi.

Öneriler

 • KDV İadesi: İşletmeler, ödemiş oldukları KDV'yi iade alabilecek durumdaysa, bu yöntemi kullanarak maliyetlerini azaltabilirler.
 • Muhasebe ve Planlama: KDV'nin etkilerini minimize etmek için detaylı mali planlamalar yapılmalıdır.

KDV, işletmelerin finansal yapısını doğrudan etkileyen bir faktördür. İyi bir mali planlama ve yönetimle, KDV'nin olumsuz etkileri minimize edilebilir.

KDV ve E-Ticaret: Online İşlemlerde KDV Nasıl İşler?

KDV ve e-ticaret konusu, online alışverişin giderek daha popüler hale geldiği günümüzde önemli bir meseledir. İşte bu konudaki temel noktalar:

KDV'nin Hesaplanması

 • Ürün Fiyatı: Online platformlarda ürün fiyatına genellikle KDV dahildir. Ancak, bazı durumlarda KDV ayrıca gösterilir.
 • Kargo ve Taşıma: Kargo ve taşıma ücretleri de KDV'ye tabidir. Bu maliyet, genellikle ödeme aşamasında eklenir.

Yurt Dışı Satışlar

 • İhracat: Yurt dışına yapılan satışlar genellikle KDV'den muaf tutulur.
 • Yabancı Kullanıcılar: Yabancı kullanıcılar için KDV oranları değişebilir ve ülkeye bağlı olarak uygulanabilir.

KDV İadesi ve Raporlama

 • KDV İadesi: E-ticaret işletmeleri, faturalarını düzenli bir şekilde tutarak KDV iadesi alabilirler.
 • Muhasebe Yazılımı: Çoğu e-ticaret platformu, KDV hesaplama ve raporlama özellikleri sunar. Bu, işletmelerin KDV yükümlülüklerini kolayca takip etmelerini sağlar.

Özel Durumlar

 • Dijital Ürünler ve Servisler: E-kitap, müzik, yazılım gibi dijital ürünlerin KDV oranları farklı olabilir.
 • Abonelik Servisleri: Aylık ya da yıllık abonelik ücretleri de KDV'ye tabi olabilir.

KDV, e-ticaret işletmeleri için karmaşık bir konu olabilir. Ancak, düzenli muhasebe ve detaylı planlama ile bu karmaşıklık kolayca yönetilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular: KDV ile İlgili Merak Edilenler

KDV Nedir?

KDV, Katma Değer Vergisi'nin kısaltmasıdır. Mal ve hizmet satışları üzerinden devlete ödenen bir vergi türüdür.

KDV Oranı Ne Kadar?

KDV oranları ürün ve hizmet türüne göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, Türkiye'de 2023 yılı itibariyle genel oran %20'dir.

KDV İadesi Nasıl Yapılır?

KDV iadesi için vergi dairesine başvuru yapılması gerekmektedir. Gerekli belgeler ve faturalar ile birlikte başvurunuz değerlendirmeye alınır.

KDV Kimler İçin Geçerlidir?

KDV, mal ve hizmet satışı yapan tüm işletmeler için geçerlidir. Ancak, belirli sektörler ve durumlar için KDV istisnaları da vardır.

KDV'nin Hesaplanması Nasıl Olur?

KDV, bir ürün veya hizmetin fiyatına yüzde olarak eklenir. Örneğin, %20 KDV oranında 100 TL'lik bir ürün için KDV tutarı 20 TL olacaktır.

KDV Oranları Neden Değişir?

Ekonomik şartlar, devlet politikaları ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda KDV oranları değişebilir.

KDV İstisnası Nedir?

Belirli koşullar altında, bazı mal ve hizmetler KDV'den muaf tutulabilir. Örneğin, ihracat genellikle KDV'den muaf olan bir işlemdir.

E-Ticarette KDV Nasıl İşler?

E-ticaret platformları genellikle KDV'yi ürün fiyatına dahil etmektedir. Ancak, yurt dışı satışlar gibi özel durumlar KDV muafiyetini gündeme getirebilir.

KDV, her işletmenin günlük işleyişinde önemli bir rol oynar ve çoğu tüketici için kaçınılmaz bir mali yüktür. Bu nedenle, KDV'nin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve hangi durumlar için istisnaların bulunduğunu anlamak, hem işletmeler hem de tüketiciler için kritik öneme sahiptir. Bu rehber, KDV'nin temel kavramlarından oranlarına, hesaplama yöntemlerinden muafiyetlere kadar geniş bir yelpazede bilgi sunmayı amaçlamaktadır. E-ticaretten perakende satışa, hizmet sektöründen üretim faaliyetlerine kadar, KDV'nin etkilediği birçok alan vardır.

NetKasam ile Güncel KDV Uyumluluğu ve Daha Fazlası

Son olarak, KDV konusunda her zaman güncel ve uyumlu bir sistem kullanmanın önemini unutmamanızı öneririz. NetKasam, Türkiye'nin önde gelen muhasebe ve e-ticaret altyapı sağlayıcılarından biri olarak, bu konuda size büyük faydalar sağlayabilir. NetKasam platformu, güncel KDV oranları ve istisnalarına tam uyumlu bir yapıya sahiptir. Yani, herhangi bir vergi oranı değişikliği olduğunda, sistem otomatik olarak güncellenir, böylece siz de işinizi kesintisiz bir şekilde yürütebilirsiniz.

Ayrıca, NetKasam ile 14 gün boyunca ücretsiz deneme fırsatını kaçırmayın! Bu süreçte platformun tüm özelliklerini değerlendirebilir ve işletmeniz için ne kadar uygun olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

KDV ve vergi yükümlülükleriyle ilgili sorularınızı giderebilecek NetKasam, e-ticaret yolculuğunuzda sizi bir adım öne taşıyacaktır.

NetKasam eTicaret Sistemi
NetKasam ile E-Ticarette Sınır Tanımayın!

e-Ticarette global pazarlarda yer alarak potansiyelinizi yakalayın. NetKasam, yurtiçi ve yurtdışı pazaryerleriyle kolay entegrasyon sağlar ve muhasebe süreçlerinizi basitçe yönetmenize olanak tanır. Daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak, satışlarınızı artırmak ve e-ticarette sınırları zorlamak için NetKasam'ın sunduğu avantajları keşfedin.

Ücretsiz Dene

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.