İstisna Faturası ve İstisna Kodları Tam Liste

İstisna Faturası Nedir? Neden ve Nasıl Kesilir? başlıklı bu blog yazısı, istisna faturalarının ne olduğu, neden kesildiği ve nasıl doğru bir şekilde oluşturulabileceği konularını detaylı bir şekilde ele almaktadır. Ayrıca KDV, ÖTV ve Tevkifat istisna kodları tam listesine ulabilirsiniz. Vergi istisna kodlarına dair pratik bilgilerin yanı sıra, NetKasam ile bu sürecin nasıl kolaylaştırabileceği de anlatılıyor.

İstisna Faturası Nedir?

İstisna faturası, çoğunlukla yurt dışına yapılan satışlar gibi belirli işlemlerde kullanılan bir fatura türüdür. Bu fatura türü, genellikle Katma Değer Vergisi (KDV) gibi vergilerden muaf tutulmak için düzenlenir. Ancak yalnızca yurt dışına yapılan satışlar için değil, yasal mevzuatta belirtilen diğer durumlar için de uygulanabilir. Örneğin, devletin teşvik ettiği belirli sektörler veya ürünler de istisna faturası kapsamına girebilir.

İstisna faturası düzenlerken, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde hareket etmek gereklidir. Aksi takdirde, vergi muafiyeti sağlayamazsınız ve bu durum, işletmenize finansal yükler getirebilir. İstisna faturası, vergi iadesi alabilmeniz için kesin kurallara sahiptir. Örneğin, faturada “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” gibi ibarelerin yer alması gerekmektedir.

Bu fatura türü, işletmelerin finansal yükünü hafifletebilir, ancak düzenlenmesi ve kullanılması dikkat ve özen gerektirir. İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde hazırlanması, işletmeler için hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlar.

İstisna Faturası Neden Kesilir?

İstisna faturası, çeşitli nedenlerle kesilir ve bu nedenler genellikle yasal düzenlemeler tarafından belirlenir. En yaygın kullanıldığı alan, yurt dışına yapılan satışlardır. Bu tür satışlar, KDV'ye tabi değildir çünkü ürün ya da hizmet, ülke dışına çıkmaktadır. Bu sayede, işletmeler vergi iadesi talep edebilir.

Fakat yurt dışı satışlar dışında da birçok farklı durumda istisna faturası kesilebilir. Örneğin, devletin yatırım teşvikleri kapsamında yer alan projeler, bazı sosyal hizmetler veya devletin özellikle desteklediği sektörler ve ürünler de istisna faturası kapsamına girebilir.

İstisna faturasının kesilme nedeni, işletmelere vergi avantajı sağlamaktır. Ancak, bu tür bir faturanın kesilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, yurt dışına yapılan satışlarda gümrük beyannamesinin ibrazı, teşvik kapsamındaki işlerde ise ilgili teşvik belgesinin sunulması gerekebilir.

Bu faturalar, vergi yükünü azaltmada önemli bir araç olduğu için dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir. Hatalı ya da yanıltıcı bilgi içeren bir istisna faturası, işletmeye ciddi yasal sorunlar getirebilir. Dolayısıyla, istisna faturası kesilirken yasal mevzuata uygun hareket edilmesi kritik önem taşır.

İstisna Faturası Nasıl Kesilir?

İstisna faturası keserken en önemli detay, faturanın yasal şartlara uygun olarak düzenlenmesidir. İstisna faturası keserken aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Doğru Format: İlk olarak, faturanın Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği formatta olması gerekmektedir. Elektronik veya kağıt fatura olarak düzenlenebilir.

İstisna Kodu: İstisna faturasının en belirgin özelliği eklenen istisna kodudur. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen istisna kodları "tam istisna," "kısmi istisna," ve "iade hakkı doğuran diğer işlemler" olarak sınıflandırılmıştır. Bu kodlar, hangi istisna türüne uygun olduğunu gösterir ve faturada belirtilmelidir.

Gerekli Bilgiler: Faturada satıcı ve alıcının vergi numarası, adresi gibi temel bilgilerin yanı sıra, satılan ürün ya da hizmetin detayları da yer almalıdır.

Ek Bilgiler: İstisna türüne göre faturaya eklenmesi gereken ek bilgiler ve belgeler olabilir. Örneğin, ihracat yapılıyorsa gümrük beyannamesi numarası gibi.

İlgili İbaresi: Faturada, uygun yasal ibarenin yer alması gerekmektedir. Örneğin, ihracat için kesilen faturalarda "3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir." ibaresi olmalıdır.

Onaylama: Fatura kesildikten sonra mutlaka gözden geçirilmeli ve herhangi bir hata varsa düzeltilmelidir. Elektronik faturalar, e-imza ile onaylandıktan sonra gönderilebilir.

Kayıt ve Saklama: Kesilen fatura, yasal saklama süresi boyunca muhafaza edilmelidir.

Unutulmamalıdır ki, istisna faturasının yanlış veya eksik kesilmesi, yasal sorunlara ve cezalara yol açabilir. Bu nedenle, bu süreçte dikkatli olmak ve gerektiğinde bir muhasebe uzmanından yardım almak önemlidir. Tüm bu adımlar ve detaylar kulağa karmaşık gelebilir, ancak NetKasam sayesinde istisna faturalarınızı kolay ve hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

İstisna Kodları: Hangi Durumlar İçin Hangi Kodlar Kullanılır?

İstisna faturalarını keserken kullanılacak olan kodlar, işlemin türüne göre TEVKİFAT, KDV ve ÖTV olmak üzere üç ana kategori altında toplanır. Bu kodlar, faturanın hangi türde bir istisnayı kapsadığını belirlemek ve vergi iadesi veya muafiyet süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Aşağıda, bu üç ana kategoriye ait en çok kullanılan istisna kodlarını ve ne zaman kullanılması gerektiğini gösteren tabloları bulacaksınız.

KDV İstisna Kodları

KDV İstisna Kodları

FATURA TÜRÜ KOD MUAFİYET ADI MUAFİYET ORANI
İstisna20117/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler100
İstisna20217/2-a Sağlık, Çevre Ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler100
İstisna20417/2-c Yabancı Diplomatik Organ Ve Hayır Kurumlarının Yapacakları Bağışlarla İlgili Mal Ve Hizmet Alışları100
İstisna20517/2-d Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri100
İstisna20617/2-e Mesleki Kuruluşların İşlemleri100
İstisna20717/3 Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri100
İstisna20817/4-c Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri100
İstisna20917/4-e Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler100
İstisna21117/4-h Zirai Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu teslimleri100
İstisna21217/4-ı Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler100
İstisna21317/4-j Boru Hattı İle Yapılan Petrol Ve Gaz Taşımacılığı100
İstisna21417/4-k Organize Sanayi Bölgelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri İle Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri100
İstisna21517/4-l Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri100
İstisna21617/4-m Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İşlemleri100
İstisna21717/4-n Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri100
İstisna21817/4-o Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri, Gümrüklü Sahalar ve Vergisiz Satış Yapılan Mağazalarla İlgili Hizmetler100
İstisna21917/4-p Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri100
İstisna22017/4-r İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışları100
İstisna221Geçici 15 Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Verilen İnşaat Taahhüt Hizmeti100
İstisna223Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler100
İstisna225Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları İle İlgili Teslimler100
İstisna22617/2-b Özel Okulları, Üniversite ve Yüksekokullar Tarafından Verilen Bedelsiz Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri100
İstisna22717/2-b Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İstisna22817/2-b Kanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Teslimler100
İstisna22917/2-b Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri100
İstisna23017/4-g Külçe Altın, Külçe Gümüş Ve Kiymetli Taşlarin Teslimi100
İstisna23117/4-g Metal Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağit, Cam Hurda Ve Atıkların Teslimi100
İstisna23217/4-g Döviz, Para, Damga Pulu, Değerli Kağıtlar, Hisse Senedi ve Tahvil Teslimleri100
İstisna23417/4-ş Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların Teslimi100
İstisna23516/1-c Transit ve Gümrük Antrepo Rejimleri İle Geçici Depolama ve Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığiı Malların Teslimi100
İstisna23619/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar (İade Hakkı Tanınmayan)100
İstisna23717/4-t 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimlerinden Sonraki Teslim100
İstisna23817/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri100
İstisna23917/4-y Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri, Finansal Kiralama Şirketi Tarafından Devredene Kiralanması ve Devri100
İstisna24017/4-z Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri ve Satışı100
İstisna24217/4-ö md. Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri100
İstisna250Diğerleri100
İstisna30111/1-a Mal İhracatı100
İstisna30211/1-a Hizmet İhracatı100
İstisna30311/1-a Roaming Hizmetleri100
İstisna30413/a Deniz Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi İle İnşa, Tadil, Bakım ve Onarımları100
İstisna30513/b Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler100
İstisna30613/c Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İstisna30713/c Maden Arama, Altın, Gümüş, ve Platin Madenleri İçin İşletme,Zenginleştirme Ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim Ve Hizmetler[KDVGUT-(II/8-4)]100
İstisna30813/d Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi100
İstisna30913/e Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesi100
İstisna31013/f Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler100
İstisna31114/1 Uluslararası Taşımacılık100
İstisna31215/a Diplomatik Organ Ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İstisna31315/b Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İstisna31419/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslar Arası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar100
İstisna31514/3 İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Romorklara Yapılan Motorin Teslimleri100
İstisna31611/1-a Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler100
İstisna31717/4-s Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin AraçGereç ve Bilgisayar Programları100
İstisna318Geçici 29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler100
İstisna31913/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri100
İstisna320Geçici 16 (6111 sayılı K.) İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi'ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren "İstanbul Proje Koordinasyon Birimi"ne Yapılacak Teslim ve Hizmetler100

KDV İstisna Kodları
KDV İstisna Kodları
FATURA TÜRÜ KOD MUAFİYET ADI MUAFİYET ORANI
İstisna321Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları İle İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları100
İstisna32211/1-a Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul Ticareti)100
İstisna32313/ğ 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi100
İstisna32413/h Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri100
İstisna32513/ı Yem Teslimleri100
İstisna32613/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi100
İstisna32713/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi100
İstisna33113/m Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna100
İstisna332KDV Gecici 39. Mad. İmalat Sanayisinde Kullanılmak Üzere Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde istisna100
İstisna335Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri100
İstisna338İmalatçıların Mal İhracatı100
İstisna339İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler100
İstisna350Diğer100
Satış351KDV - İstisna Olmayan Diğer100
İade20117/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler100
İade20217/2-a Sağlık, Çevre Ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler100
İade20417/2-c Yabancı Diplomatik Organ Ve Hayır Kurumlarının YapacaklarıBağışlarla İlgili Mal Ve Hizmet Alışları100
İade20517/2-d Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri100
İade20617/2-e Mesleki Kuruluşların İşlemleri100
İade20717/3 Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri100
İade20817/4-c Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri100
İade20917/4-e Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler100
İade21117/4-h Zirai Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu teslimleri100
İade21217/4-ı Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler100
İade21317/4-j Boru Hattı İle Yapılan Petrol Ve Gaz Taşımacılığı100
İade21417/4-k Organize Sanayi Bölgelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri İle Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri100
İade21517/4-l Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri100
İade21617/4-m Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İşlemleri100
İade21717/4-n Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri100
İade21817/4-o Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri, Gümrüklü Sahalar ve Vergisiz Satış Yapılan Mağazalarla İlgili Hizmetler100
İade21917/4-p Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri100
İade22017/4-r İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışları100
İade221Geçici 15 Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Verilen İnşaat Taahhüt Hizmeti100
İade223Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler100
İade225Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları İle İlgili Teslimler100
İade22617/2-b Özel Okulları, Üniversite ve Yüksekokullar Tarafından Verilen Bedelsiz Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri100
İade22717/2-b Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İade22817/2-b Kanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Teslimler100
İade22917/2-b Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri100
İade23017/4-g Külçe Altın, Külçe Gümüş Ve Kiymetli Taşlarin Teslimi100
İade23117/4-g Metal Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağit, Cam Hurda Ve Atıkların Teslimi100
İade23217/4-g Döviz, Para, Damga Pulu, Değerli Kağıtlar, Hisse Senedi ve Tahvil Teslimleri100
İade23417/4-ş Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların Teslimi100
İade23516/1-c Transit ve Gümrük Antrepo Rejimleri İle Geçici Depolama ve Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığiı Malların Teslimi100
İade23619/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar (İade Hakkı Tanınmayan)100
İade23717/4-t 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimlerinden Sonraki Teslim100
İade23817/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri100
İade23917/4-y Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri, Finansal Kiralama Şirketi Tarafından Devredene Kiralanması ve Devri100
İade24017/4-z Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri ve Satışı100
İade24217/4-ö md. Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri100
İade250Diğerleri100

KDV İstisna Kodları
KDV İstisna Kodları
FATURA TÜRÜ KOD MUAFİYET ADI MUAFİYET ORANI
İade30111/1-a Mal İhracatı100
İade30211/1-a Hizmet İhracatı100
İade30311/1-a Roaming Hizmetleri100
İade30413/a Deniz Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi İle İnşa, Tadil, Bakım ve Onarımları100
İade30513/b Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler100
İade30613/c Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İade30713/c Maden Arama, Altın, Gümüş, ve Platin Madenleri İçin İşletme,Zenginleştirme Ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim Ve Hizmetler[KDVGUT-(II/8-4)]100
İade30813/d Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi100
İade30913/e Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesi100
İade31013/f Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler100
İade31114/1 Uluslararası Taşımacılık100
İade31215/a Diplomatik Organ Ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İade31315/b Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İade31419/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslar Arası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar100
İade31514/3 İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Romorklara Yapılan Motorin Teslimleri100
İade31611/1-a Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler100
İade31717/4-s Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin AraçGereç ve Bilgisayar Programları100
İade318Geçici 29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler100
İade31913/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri100
İade320Geçici 16 (6111 sayılı K.) İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi'ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren "İstanbul Proje Koordinasyon Birimi"ne Yapılacak Teslim ve Hizmetler100
İade321Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları İle İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları100
İade32211/1-a Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul Ticareti)100
İade32313/ğ 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi100
İade32413/h Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri100
İade32513/ı Yem Teslimleri100
İade32613/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi100
İade32713/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi100
İade33113/m Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna100
İade332KDV Gecici 39. Mad. İmalat Sanayisinde Kullanılmak Üzere Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde istisna100
İade335Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri100
İade338İmalatçıların Mal İhracatı100
İade350Diğerleri100
İade351KDV - İstisna Olmayan Diğer100
İade7013065 s. KDV Kanununun 11/1-c md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış100
İade702DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar100
İade803Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar100
İade804Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlar100
İade805Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithali100
İade806Tütün mamülleri ve bazı alkollü içkiler100
İade807Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlar100
İade808Külçe gümüş ve gümüşten mamül eşya teslimleri100
İade809Belediyeler tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan biletlerin ve kartların bayiler tarafından satışı100
İade810Telefon kartı ve jeton satışları100
İade811Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından araç plakaları ile sürücü kurslarında kullanılan bir kısım evrakın basımı100
İade812İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimi100
İhraç Kayıtlı7013065 s. KDV Kanununun 11/1-c md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış100
İhraç Kayıtlı702DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar100
İstisna30111/1-a Mal İhracatı100
İstisna338İmalatçıların Mal İhracatı100

Tevkifat İstisna Kodları

Tevkifat İstisna Kodları

FATURA TÜRÜ KOD MUAFİYET ADI MUAFİYET ORANI
Tevkifat601Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri40
Tevkifat602Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler90
Tevkifat603Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri70
Tevkifat604Yemek Servis Hizmeti50
Tevkifat605Organizasyon Hizmeti50
Tevkifat606İşgücü Temin Hizmetleri90
Tevkifat607Özel Güvenlik Hizmeti90
Tevkifat608Yapı Denetim Hizmetleri90
Tevkifat609Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri70
Tevkifat610Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri90
Tevkifat611Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemler90
Tevkifat612Temizlik Hizmeti90
Tevkifat613Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri90
Tevkifat614Servis Taşımacılığı Hizmeti50
Tevkifat615Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri70
Tevkifat616Diğer Hizmetler50
Tevkifat617Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri70
Tevkifat618Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi70
Tevkifat619Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi70
Tevkifat620İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Teslimi70
Tevkifat621Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammade Teslimi90
Tevkifat622Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapagı İle Ham Post ve Deri Teslimleri90
Tevkifat623Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi50
Tevkifat624Yük Taşımacılığı Hizmeti20
Tevkifat625Ticari Reklam Hizmetleri30
Tevkifat626Diğer Teslimler20
Tevkifat627Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi40
Tevkifat801Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri100
Tevkifat802Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler100
Tevkifat803Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri100
Tevkifat804Yemek Servis Hizmeti100
Tevkifat805Organizasyon Hizmeti100
Tevkifat806İşgücü Temin Hizmetleri100
Tevkifat807Özel Güvenlik Hizmeti100
Tevkifat808Yapı Denetim Hizmetleri100
Tevkifat809Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri100
Tevkifat810Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri100
Tevkifat811Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemler100
Tevkifat812Temizlik Hizmeti100
Tevkifat813Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri100
Tevkifat814Servis Taşımacılığı Hizmeti100
Tevkifat815Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri100
Tevkifat816Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri100
Tevkifat817Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi100
Tevkifat818Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi100
Tevkifat819İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Teslimi100
Tevkifat820Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammade Teslimi100
Tevkifat821Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapagı İle Ham Post ve Deri Teslimleri100
Tevkifat822Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi100
Tevkifat823Yük Taşımacılığı Hizmeti100
Tevkifat824Ticari Reklam Hizmetleri100
Tevkifat825Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi100

ÖTV İstisna Kodları

ÖTV İstisna Kodları

FATURA TÜRÜ KOD MUAFİYET ADI MUAFİYET ORANI
İstisna101İhracat İstisnası100
İstisna102Diplomatik İstisna100
İstisna103Askeri Amaçlı İstisna100
İstisna104Petrol Arama Faaliyetlerinde Bulunanlara Yapılan Teslimler100
İstisna105Uluslararası Anlaşmadan Doğan İstisna100
İstisna106Diğer İstisnalar100
İstisna1077/a Maddesi Kapsamında Yapılan Teslimler100
İstisna108Geçici 5. Madde Kapsamında Yapılan Teslimler100
Satış151ÖTV - İstisna Olmayan Diğer100
İade101İhracat İstisnası100
İade102Diplomatik İstisna100
İade103Askeri Amaçlı İstisna100
İade104Petrol Arama Faaliyetlerinde Bulunanlara Yapılan Teslimler100
İade105Uluslararası Anlaşmadan Doğan İstisna100
İade106Diğer İstisnalar100
İade1077/a Maddesi Kapsamında Yapılan Teslimler100
İade108Geçici 5. Madde Kapsamında Yapılan Teslimler100
İade151ÖTV - İstisna Olmayan Diğer100
İade7034760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış100
İhraç Kayıtlı7034760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış100

İstisna kodlarını doğru bir şekilde kullanmak, vergi yükümlülüklerinizi yerine getirirken olası hataları ve cezaları en aza indirgemek için kritik öneme sahiptir. Kodların hangi durumlarda kullanılacağını bilmek, işlemlerinizi daha hızlı ve hatasız bir şekilde tamamlamanıza olanak tanır. Eğer bu süreçte herhangi bir zorluk yaşarsanız, NetKasam'ın kullanıcı dostu arayüzü sayesinde istisna faturalarınızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Unutmayın, her zaman bir muhasebe uzmanından profesyonel destek alabileceğiniz gibi, NetKasam'ın sunduğu çözümler de sizin yanınızdadır.

help_outline

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 • 1. İstisna Faturası Nedir?

  İstisna faturası, genellikle yurt dışına yapılan satışlar gibi belirli işlemlerde Katma Değer Vergisi (KDV) ve diğer vergilerden muaf tutulmak üzere düzenlenen bir fatura türüdür.

 • 2. İstisna Faturası Hangi Durumlarda Kesilir?

  İstisna faturası, yurt dışına yapılan satışlar başta olmak üzere, devletin teşvik ettiği sektörler, belirli sosyal hizmetler ve yasal mevzuatta belirtilen diğer durumlar için kesilir.

 • 3. İstisna Faturası Keserken Hangi Bilgiler Gerekli?

  İstisna faturası keserken, satıcı ve alıcının vergi numarası, adresi, satılan ürün ya da hizmetin detayları, istisna kodu ve ilgili yasal ibarelerin faturada yer alması gereklidir.

 • 4. İstisna Kodları Nedir ve Nasıl Kullanılır?

  İstisna kodları, faturanın hangi türde bir istisnayı kapsadığını belirlemek için kullanılır. KDV, ÖTV ve Tevkifat olmak üzere üç ana kategori altında toplanır ve işlemin türüne göre seçilir.

 • 5. İstisna Faturası Keserken Yapılan Yaygın Hatalar Nelerdir?

  Yanlış istisna kodu kullanmak, eksik ya da hatalı bilgi içermek ve yasal ibareleri doğru şekilde eklememek, istisna faturası keserken yapılan yaygın hatalardır.

 • 6. İstisna Faturası Kesilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

  İstisna faturası keserken, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygunluk, doğru format ve istisna kodunun kullanımı, gerekli bilgilerin ve ek belgelerin faturada yer alması önemlidir.

 • 7. NetKasam İle İstisna Faturası Süreci Nasıl Kolaylaştırılır?

  NetKasam, kullanıcı dostu arayüzü ile istisna faturalarının doğru ve hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlar. Ayrıca, vergi istisna kodları ve yasal gereklilikler hakkında rehberlik ederek süreci kolaylaştırır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.