Trendyol Mikro İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

Trendyol'da mikro ihracat siparişleri için e-Arşiv fatura kesmek önemlidir çünkü bu, uluslararası ticarette geçerli ve resmi bir belgedir. e-Arşiv fatura, dijital ortamda kesilir ve saklanır, böylece işlemler daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetilir. Kağıt fatura veya matbu faturalar artık kabul edilmediğinden, işlem adımlarını takip ederek faturanızı doğru bir şekilde oluşturmanız önemlidir. Aşağıdaki adımları izleyerek, ihracat işlemlerinizin düzenli ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Okumanızı Öneririz; Trendyol Entegrasyonu ve Ürün Stok Takibi
Mikro İhracat Yaparken Fatura Kesilmeli mi?

Mikro ihracat işlemleri, vergi mükellefiyeti olan ve fatura düzenleme yetkisine sahip şirketler için büyük önem taşır. Bu işlem, yalnızca belirli yasal gereklilikleri yerine getiren ve resmi belgeleri düzenleyebilen firmalar tarafından yapılabilir. Ancak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Örneğin, gönderilen ürünlere ilişkin e-Arşiv faturası düzenlenmesi gerekmekte ve bu fatura hızlı kargo operatörleriyle paylaşılmalıdır.

Bu adımlar, ihracat sürecinin hızlı ve düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlar. Ayrıca, mikro ihracat rejimi kapsamında, e-fatura ile ürün çıkışı yapılamaz, bu yüzden e-Arşiv fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Tüm bu prosedürlerin doğru şekilde yerine getirilmesi, işlemlerin yasalara uygun ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar, böylece ihracat yapmak isteyen firmalar için önemli bir adımdır.

psychology Temel Fikir

İhracat yaparken mikro ihracat faturasının doğru ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi, uluslararası ticarette geçerliliği olan resmi bir belge oluşturmanın önemli bir adımıdır.

Mikro İhracat Faturası Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 1. KDV’siz Düzenlenme: Mikro ihracat faturaları, "301-Mal İhracatı" istisna koduyla KDV'siz olarak düzenlenmelidir. Bu, ihracat işleminden kaynaklanan vergisel avantajların doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlar.
 2. Ürün Bilgilerinin Uyumu: E-Arşiv fatura ve opsiyonel olarak düzenlenecek İngilizce proforma fatura üzerindeki ürün bilgileri ve fiyatların birbiriyle uyumlu olması önemlidir. Bu tutarlılık, işlem sürecinin şeffaf ve doğru ilerlemesine katkı sağlar.
 3. Ürün Açıklamaları ve Kodları: E-Arşiv fatura üzerinde belirtilen mikro ihracata konu ürünlerin Türkçe detaylı açıklamaları, GTİP kodları (isteğe bağlı olmakla birlikte operasyon verimliliği için önerilir) ve menşei bilgileri yer almalıdır. Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, gümrük işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur.
 4. Gönderim Ülke Bilgisi: Adres bilgileri kısmında, gönderim yapılacak ülkenin adının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bu, uluslararası gönderilerin doğru adreslere yönlendirilmesini sağlar.
 5. Sigorta ve Navlun Bedelleri: Sigorta ve navlun gibi bedeller, gönderici tarafından ödendiğinde faturada belirtilmelidir. Bu, gönderim maliyetlerinin tam olarak belirlenmesini ve işlem detaylarının şeffaf bir şekilde sunulmasını sağlar.

Okumanızı Öneririz; Trendyol Video Merkezi Nedir? Nasıl Kullanılır?
Mikro İhracata Faturada Hangi Bilgilerin Bulunması Gerekmektedir?

Gönderici Firma Bilgileri:

 • Gönderici firma unvanı
 • Gönderici firmanın adresi
 • Gönderici firmanın vergi dairesi ve vergi numarası

Alıcı Firma Bilgileri:

 • Alıcının tam unvanı
 • Alıcının adresi (ülke bilgisi mutlaka eklenmelidir)
 • Alıcının vergi dairesi ve vergi numarası (mevcutsa)

Şirket Yetkilisi Bilgileri:

 • Şirket yetkilisinin ıslak imzası
 • Şirket yetkilisinin kaşesi

Fatura Detayları:

 • Düzenleme tarihi ve saati
 • Fatura tipi
 • Fatura numarası
 • Fatura tarihi

Ürün Bilgileri:

 • Ürünün menşei
 • Gönderilen ürünün adedi
 • Vergi muafiyeti sebebi (varsa)

Ürün Tanımı ve Kodu:

 • Ürün kodu ve açıklaması

Teslim Şekli Bilgisi:

 • Gönderilen ürünün teslim şekli (INCOTERMS)

Bu bilgiler, mikro ihracata ait bir faturada bulunması gereken temel ve önemli detayları içerir. Bu detayların doğru ve eksiksiz bir şekilde faturada yer alması, ihracat işlemlerinin yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

lightbulb İpucu: Mikro İhracat Faturalarında Bilgi ve Uyum

Mikro ihracat faturası düzenlerken eksiksiz bilgi ve uyum önemlidir, böylece ihracat işlemleri sorunsuzca gerçekleştirilebilir.

E-arşiv Fatura Nasıl Kesilir? Kimler E-arşiv Fatura Kesebilir?

E-Arşiv fatura, dijital ortamda kesilip saklanan bir fatura türüdür ve genellikle vergi mükellefiyeti bulunan işletmeler tarafından kullanılır. İşte E-Arşiv fatura kesme ve kimlerin E-Arşiv fatura kesme yetkisine sahip olduğu hakkında genel bilgiler:

E-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?

 1. Fatura Yazılımı Kullanımı: Öncelikle, E-Arşiv fatura kesmek için özel olarak tasarlanmış bir fatura yazılımı kullanılmalıdır. Bu yazılım, fatura bilgilerini girmenize ve faturayı oluşturmanıza olanak tanır.
 2. Fatura Bilgilerinin Girilmesi: Fatura yazılımı üzerinden, gönderici ve alıcı bilgileri, ürün detayları, vergi bilgileri ve diğer gereken bilgiler girilir.
 3. Fatura Oluşturma ve Gönderme: Gerekli bilgiler girildikten sonra, fatura yazılımı otomatik olarak faturayı oluşturur. Oluşturulan fatura, elektronik olarak alıcıya iletilir ve aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sistemine de gönderilir.
 4. Fatura Saklama: Oluşturulan E-Arşiv fatura, fatura yazılımı tarafından otomatik olarak saklanır ve GİB tarafından belirlenen süre boyunca saklanmalıdır.
Kimler E-Arşiv Fatura Kesebilir?

 • Vergi mükellefiyeti bulunan tüm işletmeler, E-Arşiv fatura kesme yetkisine sahiptir.
 • Eğer bir işletme, yıllık brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri ise, otomatik olarak E-Arşiv fatura kesme zorunluluğu vardır. Bu işletmelerin E-Arşiv fatura kesme sürecine geçmeleri gerekmektedir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) belirlediği kriterlere göre, bazı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler de otomatik olarak E-Arşiv fatura kesme zorunluluğuna tabidir.

E-Arşiv fatura kesme sürecinde, işletmelerin vergi mevzuatına uygun hareket etmeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun bir şekilde işlem yapmaları önemlidir. Bu, işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini ve ticari işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmesini sağlar.

Okumanızı Öneririz; Trendyol'a Marka Tanımlama İşlemi Nasıl Yapılır?
E-arşiv Fatura Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

E-Arşiv fatura uygulamasının birçok avantajı bulunmaktadır. İşte bu avantajlardan bazıları:

 • Çevre Dostluğu: E-Arşiv fatura, kağıt kullanımını azaltarak çevre dostu bir çözüm sunar. Kağıt faturaların basımı, dağıtımı ve saklanması yerine dijital ortamda faturaların oluşturulması, çevresel etkiyi azaltır.
 • Maliyet Tasarrufu: Kağıt, baskı, posta ve arşivleme gibi giderlerin ortadan kalkmasıyla işletmelerin maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlar.
 • Zaman Tasarrufu: Manuel fatura işlemleri yerine dijital ortamda hızlı bir şekilde faturaların oluşturulması ve gönderilmesi, işletmelerin zamanını daha verimli kullanmasını sağlar.
 • Kolay Erişim ve Arşivleme: E-Arşiv faturalar, dijital ortamda saklandığı için istendiği zaman kolayca erişilebilir ve aranabilir. Bu da fatura arşivleme süreçlerini kolaylaştırır.
 • Hata Oranının Azalması: Manuel işlemlerde olduğu gibi elle girilen bilgilerde hata riski azalır. Otomatik olarak oluşturulan E-Arşiv faturalarında veri girişi hatalarını önler.
 • Yasal Uyumluluk: E-Arşiv fatura uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yasal gerekliliklere uygun olarak düzenlenir. Bu da işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.
 • Hızlı ve Kolay İşlem: Dijital ortamda yapılan işlemler, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Faturaların elektronik olarak gönderilmesi ve işlenmesi, işletmelerin işlem süreçlerini hızlandırır.

Bu avantajlar, işletmelerin E-Arşiv fatura uygulamasını tercih etmelerini teşvik eder ve iş süreçlerini daha verimli hale getirir.

lightbulb İpucu: İşletmeler İçin Önemli Bilgiler

E-Arşiv fatura kesme sürecinde, vergi mükellefiyeti olan işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun hareket etmeleri önemlidir.

Mikro İhracat Kaynaklı KDV İadesi Alınabilir Mi?

Mikro ihracat yapan satıcılar, KDV Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, ilgili ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) beyannamesi ve düzenledikleri fatura ile vergi dairesine başvurarak KDV iadesi talebinde bulunabilirler. Trendyol, ETGB numaralarını sağlayarak bu süreci kolaylaştırmaktadır. Bu işlemle, ihracat yapılan ürünler için ödenen KDV'nin geri alınması mümkün olur. İlgili belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi sonrasında, KDV iadesi talebi işleme alınır ve uygun görüldüğünde iade gerçekleştirilir.

Bu süreç, mikro ihracat yapan satıcılar için önemli bir avantaj sağlar çünkü ödedikleri KDV'nin bir kısmını geri alarak maliyetlerini azaltabilirler. Ayrıca, Trendyol'un sağladığı destek ve bilgilendirme ile bu işlemi daha kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Trendyol’da Fatura Süreci Nasıl İşler?

Müşteri bilgilerinin faturada yer alması önemlidir. Bu bilgilere erişmek için Satıcı Paneli'nde bulunan Sipariş & Kargo bölümündeki Kargo Aşamasındakiler sayfasındaki 'Fatura' sütunundaki 'Fatura İşlemleri' altını kontrol edebilirsiniz. Faturanızı oluşturduktan sonra siparişinizi kargolayabilirsiniz. Ancak, faturasız siparişler için kargo etiketi yazdırılamayacaktır.

Okumanızı Öneririz; Trendyol’a Ürün Yükleme Nasıl Yapılır?
E-Dönüşüm’le Fatura Yükleme

Eğer Trendyol E-Dönüşüm kullanıyorsanız, mikro ihracat ürünleri için fatura oluşturma işlemi oldukça basittir. Fatura İşlemleri bölümünde bulunan Fatura Oluştur butonuna tıkladığınızda, mikro ihracata uygun şekilde hazırlanmış fatura şablonunuz otomatik olarak oluşur. Bu şekilde, hızlıca ve kolayca faturanızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Trendyol E-Dönüşüm ayarlarında yer alan Otomatik Ayarlar bölümünden "Mikro ihracat faturalarım otomatik kesilsin" seçeneğini işaretleyerek, otomatik fatura kesim talimatı da verebilirsiniz.

Satıcı Paneli’nden Fatura Yükleme

Hazırladığınız faturaları Sipariş & Kargo ekranında bulunan Fatura İşlemleri bölümündeki Fatura Yükle butonuna tıklayarak kolayca yükleyebilirsiniz. Ancak, fatura yüklerken mutlaka fatura numarası ve fatura tarihi gibi alanları doğru şekilde girdiğinizden emin olmalısınız.

Entegrasyon Üzerinden Fatura PDF’i İletme

Fatura oluşturma işlemlerinizi entegratör firması veya kendi yazılımınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kurulum hakkında detaylı bilgilere, Trendyol Geliştirici Sayfasından ulaşabilirsiniz.

NOT

 1. Mikro ihracat siparişleri için fatura iletimi kriptolu e-posta adresine yapılır. Bu siparişler için fatura yüklemek için yukarıda belirtilen yöntemleri kullanmalısınız.
 2. Fiziksel faturayı pakete eklememelisiniz.
 3. Mikro ihracat siparişleriniz için kriptolu mail ile PDF fatura gönderebilirsiniz. Ancak, HTML gönderimleri kabul edilmez.
 4. PDF gönderimi Trendyol sistemi tarafından başarılı şekilde okunursa işlem normal akışında devam eder. Ancak, Trendyol sistemi tarafından PDF gönderimi okunamazsa tarafınıza uyarı maili gönderilir.

Bu siparişler için yukarıda belirtilen yöntemleri tekrar kullanarak faturayı yüklemeniz gerekmektedir.

Okumanızı Öneririz; Trendyol İçerik Doluluk Paneli Nedir?
İhracat Fatura Yönetimi için NetKasam ile Trendyol Entegrasyonu

NetKasam ile Trendyol entegrasyonunda mikro ihracat faturalarınızı kolayca ve zahmetsizce yönetin! Artık faturalarınızı oluşturmak ve göndermek için uzun süreçlerle uğraşmanıza gerek yok. NetKasam'ın entegrasyonu sayesinde, işlerinizi daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Mikro ihracat faturalarınızı oluşturma ve gönderme sürecinde yaşadığınız sorunları unutun. NetKasam'ın kullanıcı dostu arayüzü ve güvenilir entegrasyonu sayesinde, faturalarınızı hızla oluşturabilir ve Trendyol'a iletebilirsiniz. Böylece işinizle ilgili zaman ve enerjinizi daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve kolay entegrasyon için bize ulaşın. Mikro ihracat işlemlerinizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

help_outline

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 • Trendyol'da mikro ihracat faturası nasıl kesilir? Trendyol'da mikro ihracat faturası kesmek için öncelikle e-Arşiv fatura kullanılır. Bu fatura, dijital ortamda kesilir ve saklanır. İhracat siparişleriniz için e-Arşiv faturası düzenlemek için işlem adımlarını takip etmeniz gerekir.
 • Mikro ihracat işlemlerinde fatura düzenlemek zorunlu mudur? Evet, mikro ihracat işlemlerinde fatura düzenlemek önemlidir. Bu işlem yalnızca vergi mükellefiyeti olan ve fatura düzenleme yetkisine sahip şirketler tarafından gerçekleştirilebilir.
 • Mikro ihracat faturasında hangi bilgiler bulunmalıdır? Mikro ihracat faturasında, gönderici ve alıcı firma bilgileri, fatura detayları, ürün bilgileri, ürün tanımı ve kodu, teslim şekli bilgisi gibi önemli bilgiler yer almalıdır.
 • E-Arşiv fatura nasıl kesilir ve kimler kesme yetkisine sahiptir? E-Arşiv fatura, özel olarak tasarlanmış bir fatura yazılımı kullanılarak dijital ortamda kesilir. Vergi mükellefiyeti bulunan tüm işletmeler E-Arşiv fatura kesme yetkisine sahiptir.
 • Mikro ihracat kaynaklı KDV iadesi nasıl alınır? Mikro ihracat yapan satıcılar, ilgili ETGB beyannamesi ve düzenledikleri fatura ile vergi dairesine başvurarak KDV iadesi talebinde bulunabilirler. Trendyol, bu süreci ETGB numaraları sağlayarak kolaylaştırmaktadır.
 • Mikro ihracat faturası düzenlerken nelere dikkat edilmelidir? Mikro ihracat faturası düzenlerken KDV'siz düzenleme, ürün bilgilerinin uyumu, ürün açıklamaları ve kodları, gönderim ülke bilgisi gibi faktörlere dikkat edilmelidir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.