Sermaye Ortaklığı Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Herhangi bir şirket kurarken sermaye şirketi ya da şahıs şirketi olarak işlemler yapılabilmektedir. Şirket ortaklarının, sorumluluklarını ortaya koymuş oldukları sermaye ile sınırlayan ve tüzel kişiliği olan şirketlere sermaye şirketleri adı verilir. Sermaye şirketlerinde, şirket ortaklarından herhangi birinin ortaklıktan ayrılması, şirket ortaklığının devam etmesi için bir engel değildir. Ortakların şirkette bulunan payları kişisel değildir ve istenirse bu paylar başkasına satılabilir ya da devredilebilir. Sermaye şirketlerinde ortaklık ve yönetim daha profesyoneldir. Dolayısı ile şahıs şirketlerine göre işlemler daha profesyonel olarak gerçekleşir.

Sermaye Şirketinin Avantajları Nelerdir?

 • Sermaye şirketlerinde şirket unvanında herhangi bir ortağın adının bulunmasına gerek yoktur,
 • Şirketin sermaye ortağı olan kişiler, şirketin ticari borçlarından dolayı sorumlu tutulmazlar,
 • Ticari borçlardan dolayı ortaya çıkan sorumluluk, ortakların taahhüt etmiş oldukları sermaye miktarı ile sınırlıdır ve şirkete bağlıdır,
 • TTK (Türk Ticaret Kanunu) 155. maddesinde bulunan şartlara sahip olan şirketler, şirket birleştirmelerinde kolaylıklardan faydalanabilir,
 • Ayrıca yine aynı kanun gereği şirket bölünmesinden de faydalanabilmektedir,
 • Sermaye şirketlerinde karar alınmasına imkan verecek şekilde, karar yeter sayıları bulunmaktadır,
 • Sermaye şirketlerinde ortaklığın devam etmesi şahıslardan bağımsız olarak gerçekleşir,
 • Sermaye şirketlerinde, şirket ortaklarından herhangi birinin kısıtlanması, şirket ortaklığının devamı için bir engel teşkil etmez,
 • Şirketin sermaye ortaklarından herhangi birinin iflas etmesinden dolayı, şirketi sona erdiren bir durum ortaya çıkmayacaktır,
 • Sermaye şirketlerinde taahhüt edilen sermayenin itibari değerine göre oy hakkı bulunmaktadır,
 • Genel kurul kararı ya da şirket sözleşmesi gereği seçilen şirket yöneticilerinin, her zaman içingörevinden alıkonulması mümkündür,
 • Şirket yöneticisinin görevden alınması durumunda tazminat hakkı doğmaktadır,
 • Şirket ortaklarından birinin kişisel bir borcu varsa, alacaklı ortaklığın feshi gibi bir talepte bulunamaz,
 • Sermaye ortaklıklarında herhangi bir nedenle ortaklık sayısı bire düşse dahi şirketin sona ermesi söz konusu değildir.Şahıs Şirketinin Özellikleri Nelerdir?
 • Şahıs şirketlerinin unvanlarında, en az bir ortağın isim ve soy ismi bulunması gerekir,
 • Şirket ortaklarının sorumlulukları, şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamıştır. Şirketin sahip olduğu tüm borç ya da sözleşmelerden kaynaklı olarak müteselsilen ve tüm varlığı ile sorumlu tutulmaktadır,
 • Şahıs şirketlerinin birleştirilmesi, sermaye şirketlerindeki kadar kolay olmamaktadır,
 • Şahıs şirketlerinde karar alma süreci sermaye şirketlerine göre daha zordur,
 • Şirket ortaklarından herhangi birinin ölümü halinde şirketin sona ermesi mümkündür,
 • Şirket ortaklarından herhangi birinin kısıtlanması, şirket sözleşmesinde aksi bir durum yoksa ortaklığın son bulmasına neden olur,
 • Şirket ortaklarından herhangi birinin iflası halinde şirket sona erer,
 • Şahıs şirketlerinde her ortak için tek bir oy hakkı bulunmaktadır,
 • Şirket sözleşmesi ile görevlendirilen şirket yöneticisinin herhangi bir şekilde görevinden alınması mümkün değildir. Haklı bir sebep varsa, mahkeme kararı çıkarılarak yönetici görevinden alınabilir,
 • Mahkeme kararı sonrası görevden alınan ortak için herhangi bir tazminat hakkı doğmamaktadır. Ancak, haksız yere bu durum söz konusu ise, görevden alınan ortağın da mahkeme hakkı bulunur,
 • Şirket ortaklarından herhangi birinin kişisel borcu varsa, alacaklı şirketin feshini talep edebilir,
 • Ortak sayısının bire düşmesi halinde şirket sona erer.Anonim Şirket ve Limited Şirket Nedir, Aralarındaki Farklar Nelerdir?Sermayesi belli ve paylara bölünmüş olan bir ticari işletmeyi ticari bir unvan adı altında işletmek amacıyla kurulan, borçlarından dolayı sadece mal varlığı ile sorumlu olan şirket türüne Anonim Şirket denir.Bir ya da daha çok gerçek kişi ya da tüzel kişi tarafından, bir ticari unvan altında kurulan, esas sermayeleri belli olan ve bu sermaye esas sermayelerin toplamından oluşan kanunen yasak olmayan her amaç için kurulan şirketlere Limited Şirket adı verilir. Limited şirketler en az 1, en fazla 50 ortak ile kurulabilir. Şirket ortakları, şirket borçlarından sorumlu değillerdir ve sadece taahhüt ettikleri sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler.Aralarındaki Farklar Nelerdir?
 • Limited şirketler, Anonim şirketlere göre daha esnek bir yapıya sahiptirler,
 • Limited şirketlerin sermayesi en az 10.000 TL olurken, Anonim Şirketlerin sermayesi ise en az 50.000TL olmaktadır,
 • Limited şirketler en fazla 50 ortakla sınırlandırılırken, Anonim şirketlerde böyle bir sınırlandırma yoktur. Ancak 250 ortağın üzerinde olan Anonim Şirketler, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) tabi olmaları gerekmektedir,
NetKasam eTicaret Sistemi
NetKasam ile E-Ticarette Sınır Tanımayın!

e-Ticarette global pazarlarda yer alarak potansiyelinizi yakalayın. NetKasam, yurtiçi ve yurtdışı pazaryerleriyle kolay entegrasyon sağlar ve muhasebe süreçlerinizi basitçe yönetmenize olanak tanır. Daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak, satışlarınızı artırmak ve e-ticarette sınırları zorlamak için NetKasam'ın sunduğu avantajları keşfedin.

Ücretsiz Dene
Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.