Mali Tabloların Analizi

Muhasebenin sosyal sorumluluk kavramına göre işletme yönetimi ortaklaşa ve işletme bilgileri bilgilarına doğru ve güvenilir bilgi verme mecburiyeti vardır. Muhasebenin dört ana fonksiyonundan biri Olan analiz , bir işletmenin mali tablolarının analizi Açısından çok Önemlidir. Bireysel mali tabloları ne kadar iyi analiz edilirse, işletme üçüncü taraflara kendini daha iyi ifade eder. Gelecekte yapılacak olan yatırımlar ve borçlanmalar ile ilgili kararlar bu mali tablolara göre alınır. İşletmelerin gelecek yatırımları ve borçlanma gibi önemli kararları bu mali tablolara bakılır alınır ve faaliyete geçirilir.

Muhasebe Nedir?

Bir işletme için gerekli olan ve ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin kaydı, mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, raporlayan ve sonuçları analiz eden bilim dalına muhasebe denir. Muhasebe dört ana fonksiyondan oluşur.

Kayıt ; muhasebenin ilk kayıt işlemleri, mali işlemlerin yasal belgelere dayanarak muhasebe defterlerine kayıt aşamasıdır.

Sınıflandırma ; kayıt işlemi yapılırken, farklı nitelikteki işlemlerin düzenli olması ve ileride karıştırılmaması için sınıflandırma işlemi yapılır.

Raporlama ; sınıflara ayrılarak kayıt düzenlenir.

Analiz ; muhasebe fonksiyonlarılarının son aşaması olan analiz fonksiyonunda, kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen işlemlerin analizi yapılır. Analiz aşaması önemli bir aşamadır. Bir işlemde tüm dönem boyunca yapılan işlemlerin analizinin yapıldığı bu aşamada işletme değerlendirme sonuçları ortaya çıkar.

Mali Tablo Ne Demek?

Finansal tablolar adı verilir. Mali tablolara işletme ihtiyaçları çok önemli tablolardır. Herhangi bir kredi kartı alınacak zaman,. İki ana mali tablo vardır.

1. Gelir Tablosu ; bir dönem belli bir dönemdeki gelirlerini ve bu gelirleri elde etmek için katlanmıştır.

2. Bilanço ; finansal tablolarını gösteren tabloya bilanço adı verilir. Bu tablolar var olan varlıkları ve satın almaların parasal değerini gösterir.

Mali tablolar Neden Analiz Edilir ?

Mali tablolar, finansal işlemlerin kaydedildiği tablolardır. Tüm taraflara bilgi vermek mali tablolar analizi yapılır. Bunun için sıralamalı geleceğe dönük tüm yatırım kararları ve öngörüleri için mali tablolar analizine gerek vardır.

Mali Tablolar Analizi Hangi Taraflar İçin Yapılır?

Mali tabloların analizi, hem de diğer taraflar için yapılır.

1. İşletmenin kendi yönetimi ; kılavuz kendi yönetim kadrosunun, işletme için alınacak kararlarına kılavuzluk eder. Yönetim kadroları bu tabloların analizlerine bakın, gelecekte ne durumda olduğu, gelecek için alınacak olan kararlar hakkında bilgi sahibi olurlar.

2. İşletme dışı taraflar ; diğer tarafları, hissedarlar ve yatırımcılar olarak sıralamak mümkün. Kooperatif hissedarları, finansal durumunun olumlu veya olumsuz yönleriyle ilgilenirler. Kredi vermeyi finanse eder. Yatırımcılar ise, bu mali tablo.

Mali Tablo Analiz Türleri

1. Statik Mali Tablo Analizi

Cardio mali tablo uzerinde analiz Yapılan, Diğer Bir tabloyu bu inceleyelim.Burdaki karıştırmayan analiz türüne statik mali tablo analizi adı verilir. Bu analizin iki farklı yöntem vardır.

Yüzde dikey analiz; aynı mali tablo üzerinde analiz yapılır. Burada mali tablo düğmesine kalemlerin analizi yapılır. Analiz yapılacak olan tablolardaki tutarlardan birinin 100 kabul edilmesiyle, öteki tutarların, bu bütün bunların paylarının kullanımını yöntemine denir.

Rasyo analiz; aynı mali tablo üzerinde birkaç kalemin birbirleriyle orantısal sonuçlarının arasından analiz türüne denir.

1. Dinamik Finansal Tablo Analizi

Bu analiz türü de ikiye ayrılır.

Yatay analiz ; Farklı tablolarda kalem tablolarının karşılaştırılması ile yapılan analiz analizi.

Trend analizi ; bir hareketin iki analizleri.

Sonuç olarak, muhasebe işlevlerinin düzgün çalışması, işletme ve diğer taraflar içindir çok önemlidir. Burada devlet alacağı verginin doğru hesaplanması ile yatırım kredileri için gerekli mali yatırımlarının analizini incelerler.

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.