e-Fatura Mükellefi misiniz?

Uzun zamandan beri hayatımızda bulunan e-faturalar, bazı işletmeler için gönüllü bir geçişi gerektirirken bazı işletmeler içinse zorunluluktur. 2020 Kasım ayında gerçekleştirilen düzenlemeye göre en geç 1 Temmuz 2022 tarihine kadar fatura mükellefi olanların e-fatura veya e-arşive geçmesi gerekliydi. E-fatura mükellefi olan kimseler 2022 yılı ve sonraki yıllarda brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan firmalardır. Bu firmalar e-fatura mükellefi olarak kabul edilir.

Kimler e Fatura Mükellefidir?

E-fatura uygulaması kullanacak olan, elektronik irsaliye uygulamasına geçme mecburiyetinde olanların e fatura mükellefi olduğu bilinir. Bunun yanı sıra 6563 sayılı kanun kapsamında tanımlanan hizmet aracıları, 5957 sayılı kanun kapsamında belirlenen tüccar veya komisyoncu olarak görev alan kimselerden sebze ve meyve ticareti yapanlar da e fatura mükellefleri arasındadır. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun kapsamı alanı içine giren, 3 sayılı ekte belirtilen kimseler de e fatura mükellefleri arasında sayılır. Bu kimseler 3 sayılı ekte bulunan listedeki ürünleri ithal, imal ve inşa eden kimselerdir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan kişiler, 4760 sayılı Kanun’un 1 sayılı ekindeki mallar ile bağlantılı olarak e fatura mükellefi sayılırlar. 1 sayılı ekte yer alan malların imal, ithal ve teslim edilmesi, e faturaya tabi olan bir başka konudur. 2020 yılında veya 2020 yılını takip eden dönemde yıllık brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler de bu yükümlülük altındadır. Som olarak 2018 yılı ve sonraki dönemde brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler de e fatura mükellefleri arasında sayılır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliği Ne Diyor?

2021 yılı için cirosu 4 milyon TL ve üzerinde olan firmaların e-arşiv ve e-faturaya geçmesi gereklidir. Bu bildirim Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ yoluyla duyurulmuştur. Bunun yanı sıra 2021 yılı için cirosu 4 milyon TL’yi aşan ve 1 Temmuz itibari ile arşiv fatura sistemine geçen firmaların ise 1 Ocak 2023 yılında e-defter uygulamasına geçiş yapması gerekli. Bunun yanı sıra e-arşiv veya e-fatura sistemine gönüllü olarak geçen firmalar, yukarıda ifade edilen limitleri aşmadan e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaz. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğler ile duyurulan değişikliklere belirtilen tarihler içerisinde uyulması gereklidir. Aksi takdirde çeşitli yaptırımlar ve cezalar uygulanabilir. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz olarak sürdürülebilir kılınması için siz de NetKasam ile iletişime geçebilir; hem işinizi hem de içinizi rahatlatabilirsiniz.

E-Ticaret Sektöründe Mükellefiyet Rakamları Değişir mi?

E-ticaret sektöründe mükellefiyet rakamları değişebilir. E-ticaret sektörü özelinde 2020 ve 2021 yıllarında 1 milyon TL, 2022 ya da müteakip hesap dönemlerinde 500.000 TL ve üzerinde brüt hasılat elde eden firmalar e-faturaya geçmek zorundadır. 6/6/2002 tarihinde yürürlüğe giren 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ek 1 ve 3 sayılı listelerde bulunan firmalar da bu kategori içerisine girer. Bu firmalarda ciro sınırı aranmaz. Söz konusu kanunun ilgili ekinde yer alan malları ithal, inşa ve imal eden firmaların e-arşiv ve e-faturaya geçmesi zorunludur. Bu firmalar madeni yağ, alkollü içecek, tütün ürünleri, kolalı gazoz imal eden firmalardır. Bunun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyelerden işletme belgesi ya da yatırım alarak konaklama hizmeti veren otellerin de e-faturaya geçmiş olması gereklidir. Siz de e-fatura mükemmeli iseniz hemen NetKasam ile iletişime geçerek geçiş sürecinin çok daha kolay bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Uçtan uca çözümleri ile yanınızda olan NetKasam, kolay entegrasyon çözümleri ile işletmenize değer katar.

e-Fatura Mükellefinin Kendi Kendine Fatura Kesmesi Mümkün mü?

Bir e-fatura mükellefinin kendi kendine fatura kesmesi mümkün değildir. Çünkü; fatura kesmek için bir hizmetin veya malın satılması gereklidir. Bunun karşılığı olarak da müşteri olarak adlandırılan kişinin ödemesi gereken ve borçlandığı miktarı ifade etmek amacıyla ticari bir belge alır. Ancak bu durumun bazı istisnaları vardır. İdari ve yasal düzenlemeler gereğince bazı durumlarda mükellefin kendi kendisine fatura kesmesi mümkün olabilir. Söz konusu istisnalar GİB mükellefin kendine fatura kesebileceğini 104 sayılı özelge ile belirtilmiştir.

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.