Customer Stories

Yabancı sermaye nedir?

Bir ülkenin ekonomisine, başka bir ülkedeki bireyler, şirketler veya devletler tarafından sağlanan finansal kaynaktır. Yabancı sermaye, doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer finansal araçlar aracılığıyla bir ülkeye aktarılabilir. Doğrudan yabancı yatırımlar, bir yabancı firmanın başka bir ülkede bir işletme kurması veya mevcut bir işletmeyi satın alması şeklinde gerçekleşebilir. Portföy yatırımları ise yabancı yatırımcıların bir ülkedeki menkul kıymetlere, hisse senetlerine veya devlet tahvillerine yatırım yapmaları şeklinde olabilir. Yabancı sermaye, alıcı ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunabilir, ancak aynı zamanda döviz kuru dalgalanmalarına veya finansal istikrarsızlığa da neden olabilir.

Client
Industry
Services
Date
Verified writer
Customer Stories

More customer stories

Customer story

ASIN Numarası nedir?

ASIN (Amazon Standard Identification Number), Amazon'un kendi içinde geliştirdiği ve kullanılan bir ürün tanımlama numarasıdır. Her bir ürün için Amazon tarafından atanmış benzersiz bir 10 karakterlik alfanümerik kod olan ASIN, Amazon'daki milyonlarca ürünün kolayca sınıflandırılmasını ve tanınmasını sağlar. Bu kod, Amazon'da bir ürünün kimliği gibi işlev görür ve ürünün arama sonuçlarında doğru şekilde yer almasını, müşteriler tarafından kolayca bulunmasını ve satıcıların stok yönetimi gibi işlemlerini basitleştirmesine olanak tanır.

Read Story
Customer story

Çok Kanallı (Omnichannel) E-Ticaret Nedir?

Çok kanallı e-ticaret, işletmelerin çeşitli satış kanallarını (online mağaza, fiziksel mağaza, sosyal medya, mobil uygulamalar vb.) entegre bir şekilde kullanarak müşterilere kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmasını ifade eder.

Read Story
START YOUR FREE TRIAL

Ready to transform your product? 🚀