Customer Stories

Vergi nedir?

Vergi, devletin ya da yerel yönetimlerin, belirli hizmet ve altyapıları finanse etmek, kamu harcamalarını karşılamak için bireylerden ve işletmelerden talep ettiği zorunlu ödemelerdir. Vergiler, doğrudan vergiler ve dolaylı vergiler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Doğrudan vergiler, gelir, kurumlar ve servet gibi öğeler üzerinden alınırken; dolaylı vergiler satış, üretim veya ithalat üzerinden alınır. Muhasebe bağlamında, vergi hesaplama ve ödeme işlemleri, işletmelerin finansal planlamasının önemli bir parçasıdır.

Client
Industry
Services
Date
Verified writer
Customer Stories

More customer stories

Customer story

ASIN Numarası nedir?

ASIN (Amazon Standard Identification Number), Amazon'un kendi içinde geliştirdiği ve kullanılan bir ürün tanımlama numarasıdır. Her bir ürün için Amazon tarafından atanmış benzersiz bir 10 karakterlik alfanümerik kod olan ASIN, Amazon'daki milyonlarca ürünün kolayca sınıflandırılmasını ve tanınmasını sağlar. Bu kod, Amazon'da bir ürünün kimliği gibi işlev görür ve ürünün arama sonuçlarında doğru şekilde yer almasını, müşteriler tarafından kolayca bulunmasını ve satıcıların stok yönetimi gibi işlemlerini basitleştirmesine olanak tanır.

Read Story
Customer story

Çok Kanallı (Omnichannel) E-Ticaret Nedir?

Çok kanallı e-ticaret, işletmelerin çeşitli satış kanallarını (online mağaza, fiziksel mağaza, sosyal medya, mobil uygulamalar vb.) entegre bir şekilde kullanarak müşterilere kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmasını ifade eder.

Read Story
START YOUR FREE TRIAL

Ready to transform your product? 🚀