Customer Stories

Uygulanabilir finansal raporlama çerçevesi nedir?

Uygulanabilir finansal raporlama çerçevesi, bir işletmenin finansal raporlarını hazırlarken ve sunarken uyduğu kurallar, ilke ve standartlar bütünüdür. Bu çerçeve, raporların karşılaştırılabilir, anlaşılır, güvenilir ve ilgili olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Uygulanabilir finansal raporlama çerçevesi, genellikle ulusal veya uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarından (örn. IFRS veya US GAAP) oluşur. Bir işletmenin hangi çerçeveyi kullanacağı, genellikle bulunduğu ülkenin düzenleyici otoriteleri tarafından belirlenir veya işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, borsaya veya diğer ilgili faktörlere bağlı olarak seçilir.

Client
Industry
Services
Date
Verified writer
Customer Stories

More customer stories

Customer story

ASIN Numarası nedir?

ASIN (Amazon Standard Identification Number), Amazon'un kendi içinde geliştirdiği ve kullanılan bir ürün tanımlama numarasıdır. Her bir ürün için Amazon tarafından atanmış benzersiz bir 10 karakterlik alfanümerik kod olan ASIN, Amazon'daki milyonlarca ürünün kolayca sınıflandırılmasını ve tanınmasını sağlar. Bu kod, Amazon'da bir ürünün kimliği gibi işlev görür ve ürünün arama sonuçlarında doğru şekilde yer almasını, müşteriler tarafından kolayca bulunmasını ve satıcıların stok yönetimi gibi işlemlerini basitleştirmesine olanak tanır.

Read Story
Customer story

Çok Kanallı (Omnichannel) E-Ticaret Nedir?

Çok kanallı e-ticaret, işletmelerin çeşitli satış kanallarını (online mağaza, fiziksel mağaza, sosyal medya, mobil uygulamalar vb.) entegre bir şekilde kullanarak müşterilere kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmasını ifade eder.

Read Story
START YOUR FREE TRIAL

Ready to transform your product? 🚀