Customer Stories

Tahsilat nedir?

Tahsilat, bir işletmenin veya bireyin müşterilerden ya da diğer borçlulardan alacaklarını toplaması işlemidir. Tahsilat, faturaların ödenmesi, kredilerin geri ödenmesi veya diğer finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi formlarda olabilir. Etkili bir tahsilat süreci, işletmeler için nakit akışını düzenler ve finansal istikrar sağlar. Bu süreç, genellikle faturalandırma, takip, ödeme alımı ve gerekirse yasal işlemleri içerir.

Client
Industry
Services
Date
Verified writer
Customer Stories

More customer stories

Customer story

ASIN Numarası nedir?

ASIN (Amazon Standard Identification Number), Amazon'un kendi içinde geliştirdiği ve kullanılan bir ürün tanımlama numarasıdır. Her bir ürün için Amazon tarafından atanmış benzersiz bir 10 karakterlik alfanümerik kod olan ASIN, Amazon'daki milyonlarca ürünün kolayca sınıflandırılmasını ve tanınmasını sağlar. Bu kod, Amazon'da bir ürünün kimliği gibi işlev görür ve ürünün arama sonuçlarında doğru şekilde yer almasını, müşteriler tarafından kolayca bulunmasını ve satıcıların stok yönetimi gibi işlemlerini basitleştirmesine olanak tanır.

Read Story
Customer story

Çok Kanallı (Omnichannel) E-Ticaret Nedir?

Çok kanallı e-ticaret, işletmelerin çeşitli satış kanallarını (online mağaza, fiziksel mağaza, sosyal medya, mobil uygulamalar vb.) entegre bir şekilde kullanarak müşterilere kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmasını ifade eder.

Read Story
START YOUR FREE TRIAL

Ready to transform your product? 🚀