Customer Stories

Stok değerleme yöntemleri nelerdir?

Stok değerleme yöntemleri, bir işletmenin elinde bulunan stokların maliyetini belirlemek için kullanılan yöntemlerdir. En yaygın kullanılan stok değerleme yöntemleri şunlardır: Ortalama maliyet yöntemi, ilk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemi ve son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemi. Ortalama maliyet yöntemi, stokların toplam maliyetini stoktaki ürün sayısına bölerek ortalama bir maliyet hesaplar. FIFO yöntemi, ilk alınan stokların ilk satıldığını varsayar. LIFO yöntemi ise son alınan stokların ilk satıldığını varsayar. Seçilen yöntem, işletmenin finansal raporlarını ve vergi yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilir.

Client
Industry
Services
Date
Verified writer
Customer Stories

More customer stories

Customer story

Çok Kanallı (Omnichannel) E-Ticaret Nedir?

Çok kanallı e-ticaret, işletmelerin çeşitli satış kanallarını (online mağaza, fiziksel mağaza, sosyal medya, mobil uygulamalar vb.) entegre bir şekilde kullanarak müşterilere kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmasını ifade eder.

Read Story
Customer story

SSL Sertifikası Nedir ve E-Ticarette Neden Önemlidir?

SSL (Secure Sockets Layer) sertifikası, e-ticaret sitelerinde kullanıcı bilgilerinin şifrelenerek güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir güvenlik teknolojisidir. Müşterilerin güvenini artırır ve online işlemlerin güvenliğini sağlar.

Read Story
START YOUR FREE TRIAL

Ready to transform your product? 🚀