Customer Stories

Muhasebenin tarihsel gelişimi nedir?

Muhasebenin tarihsel gelişimi, insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. İlk kayıtlı ekonomik işlemler, Sümerler dönemine kadar uzanmaktadır. Antik Mısır'da, tapınaklarda ve büyük hanelerde kayıt tutma pratiği vardı. Roma İmparatorluğu'nda ise, daha gelişmiş kayıt sistemleri kullanılmıştır. Ancak muhasebenin modern anlamda gelişimi, Orta Çağ'ın sonlarına doğru İtalya'da başlamıştır. Luca Pacioli'nin 1494 yılında yazdığı "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione et Proportionalita" adlı eseri, çift taraflı kayıt sisteminin temellerini atmıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte, muhasebenin işlevi ve önemi daha da artmış, 19. ve 20. yüzyıllarda ulusal ve uluslararası standartlar oluşturulmuştur.

Client
Industry
Services
Date
Verified writer
Customer Stories

More customer stories

Customer story

ASIN Numarası nedir?

ASIN (Amazon Standard Identification Number), Amazon'un kendi içinde geliştirdiği ve kullanılan bir ürün tanımlama numarasıdır. Her bir ürün için Amazon tarafından atanmış benzersiz bir 10 karakterlik alfanümerik kod olan ASIN, Amazon'daki milyonlarca ürünün kolayca sınıflandırılmasını ve tanınmasını sağlar. Bu kod, Amazon'da bir ürünün kimliği gibi işlev görür ve ürünün arama sonuçlarında doğru şekilde yer almasını, müşteriler tarafından kolayca bulunmasını ve satıcıların stok yönetimi gibi işlemlerini basitleştirmesine olanak tanır.

Read Story
Customer story

Çok Kanallı (Omnichannel) E-Ticaret Nedir?

Çok kanallı e-ticaret, işletmelerin çeşitli satış kanallarını (online mağaza, fiziksel mağaza, sosyal medya, mobil uygulamalar vb.) entegre bir şekilde kullanarak müşterilere kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmasını ifade eder.

Read Story
START YOUR FREE TRIAL

Ready to transform your product? 🚀