Customer Stories

Muhasebenin etik kuralları nelerdir?

Muhasebenin etik kuralları, muhasebe mesleğinin itibarını, güvenilirliğini ve şeffaflığını korumak için oluşturulmuş ilkelere dayanır. Bu kurallar, dürüstlük, objektiflik, profesyonel yetkinlik ve davranış, gizlilik ve profesyonel davranış gibi temel prensipleri içerir. Muhasebecilerin, mali bilgilerin doğru ve adil bir şekilde sunulmasını sağlamak, çıkar çatışmalarından kaçınmak ve mesleklerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde icra etmek için bu etik kurallara uymaları beklenir.

Client
Industry
Services
Date
Verified writer
Customer Stories

More customer stories

Customer story

ASIN Numarası nedir?

ASIN (Amazon Standard Identification Number), Amazon'un kendi içinde geliştirdiği ve kullanılan bir ürün tanımlama numarasıdır. Her bir ürün için Amazon tarafından atanmış benzersiz bir 10 karakterlik alfanümerik kod olan ASIN, Amazon'daki milyonlarca ürünün kolayca sınıflandırılmasını ve tanınmasını sağlar. Bu kod, Amazon'da bir ürünün kimliği gibi işlev görür ve ürünün arama sonuçlarında doğru şekilde yer almasını, müşteriler tarafından kolayca bulunmasını ve satıcıların stok yönetimi gibi işlemlerini basitleştirmesine olanak tanır.

Read Story
Customer story

Çok Kanallı (Omnichannel) E-Ticaret Nedir?

Çok kanallı e-ticaret, işletmelerin çeşitli satış kanallarını (online mağaza, fiziksel mağaza, sosyal medya, mobil uygulamalar vb.) entegre bir şekilde kullanarak müşterilere kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmasını ifade eder.

Read Story
START YOUR FREE TRIAL

Ready to transform your product? 🚀