Customer Stories

Finansal oranlar nelerdir?

Finansal oranlar, bir şirketin finansal durumunu, performansını ve likiditesini değerlendirmek için kullanılan kıyaslamalardır. Temel finansal oranlar arasında likidite oranları (özgül ağırlıklı likidite oranı, cari oran), kaldıraç oranları (borç/özkaynak oranı), faaliyet oranları (stok devir hızı, alacakların tahsil süresi) ve karlılık oranları (brüt kar marjı, net kar marjı, varlık karlılığı) bulunmaktadır. Bu oranlar, şirketlerin finansal sağlıklarını ölçmek, karşılaştırmak ve gelecekteki potansiyel riskleri değerlendirmek için kullanılır.

Client
Industry
Services
Date
Verified writer
Customer Stories

More customer stories

Customer story

ASIN Numarası nedir?

ASIN (Amazon Standard Identification Number), Amazon'un kendi içinde geliştirdiği ve kullanılan bir ürün tanımlama numarasıdır. Her bir ürün için Amazon tarafından atanmış benzersiz bir 10 karakterlik alfanümerik kod olan ASIN, Amazon'daki milyonlarca ürünün kolayca sınıflandırılmasını ve tanınmasını sağlar. Bu kod, Amazon'da bir ürünün kimliği gibi işlev görür ve ürünün arama sonuçlarında doğru şekilde yer almasını, müşteriler tarafından kolayca bulunmasını ve satıcıların stok yönetimi gibi işlemlerini basitleştirmesine olanak tanır.

Read Story
Customer story

Çok Kanallı (Omnichannel) E-Ticaret Nedir?

Çok kanallı e-ticaret, işletmelerin çeşitli satış kanallarını (online mağaza, fiziksel mağaza, sosyal medya, mobil uygulamalar vb.) entegre bir şekilde kullanarak müşterilere kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmasını ifade eder.

Read Story
START YOUR FREE TRIAL

Ready to transform your product? 🚀