Customer Stories

e-Dönüşüm Nedir?

e-Dönüşüm, iş süreçlerinin dijital ortama taşınarak otomatikleştirilmesi ve dijitalleştirilmesi sürecidir. Bu dönüşüm, kağıt bazlı işlemlerin azaltılması, iş süreçlerinin hızlanması, veri doğruluğunun artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi gibi avantajlar sağlar. e-Dönüşüm kapsamında, e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-sözleşme gibi dijital dökümanlar ve hizmetler ön plana çıkar. Ayrıca, bu süreç, şirketlerin rekabetçiliklerini artırmalarına, hızlı ve doğru kararlar almalarına olanak tanır. Günümüzde teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte, birçok kurum ve kuruluş e-Dönüşüm sürecine dahil olmuş ve iş süreçlerini dijitalleştirmiştir.

Client
Industry
Services
Date
Verified writer
Customer Stories

More customer stories

Customer story

ASIN Numarası nedir?

ASIN (Amazon Standard Identification Number), Amazon'un kendi içinde geliştirdiği ve kullanılan bir ürün tanımlama numarasıdır. Her bir ürün için Amazon tarafından atanmış benzersiz bir 10 karakterlik alfanümerik kod olan ASIN, Amazon'daki milyonlarca ürünün kolayca sınıflandırılmasını ve tanınmasını sağlar. Bu kod, Amazon'da bir ürünün kimliği gibi işlev görür ve ürünün arama sonuçlarında doğru şekilde yer almasını, müşteriler tarafından kolayca bulunmasını ve satıcıların stok yönetimi gibi işlemlerini basitleştirmesine olanak tanır.

Read Story
Customer story

Çok Kanallı (Omnichannel) E-Ticaret Nedir?

Çok kanallı e-ticaret, işletmelerin çeşitli satış kanallarını (online mağaza, fiziksel mağaza, sosyal medya, mobil uygulamalar vb.) entegre bir şekilde kullanarak müşterilere kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmasını ifade eder.

Read Story
START YOUR FREE TRIAL

Ready to transform your product? 🚀