Customer Stories

Duran varlıkların değerlemesi nasıl yapılır?

Duran varlıkların değerlemesi, muhasebe standartlarına ve yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, duran varlıklar edinme maliyeti üzerinden değerlenir. Edinme maliyeti, varlığın satın alındığı bedel ile varlığın ekonomik olarak kullanılabilir hale getirilmesi için yapılan ek harcamaların toplamıdır. Zamanla, duran varlıkların değeri amortisman veya itfa ile azaltılabilir. Ancak bazı durumlarda, duran varlıkların piyasa değeri ile defter değeri arasında önemli farklar oluşabilir. Bu durumda yeniden değerleme yapılabilir. Değerleme, bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından da yapılabilir.

Client
Industry
Services
Date
Verified writer
Customer Stories

More customer stories

Customer story

ASIN Numarası nedir?

ASIN (Amazon Standard Identification Number), Amazon'un kendi içinde geliştirdiği ve kullanılan bir ürün tanımlama numarasıdır. Her bir ürün için Amazon tarafından atanmış benzersiz bir 10 karakterlik alfanümerik kod olan ASIN, Amazon'daki milyonlarca ürünün kolayca sınıflandırılmasını ve tanınmasını sağlar. Bu kod, Amazon'da bir ürünün kimliği gibi işlev görür ve ürünün arama sonuçlarında doğru şekilde yer almasını, müşteriler tarafından kolayca bulunmasını ve satıcıların stok yönetimi gibi işlemlerini basitleştirmesine olanak tanır.

Read Story
Customer story

Çok Kanallı (Omnichannel) E-Ticaret Nedir?

Çok kanallı e-ticaret, işletmelerin çeşitli satış kanallarını (online mağaza, fiziksel mağaza, sosyal medya, mobil uygulamalar vb.) entegre bir şekilde kullanarak müşterilere kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmasını ifade eder.

Read Story
START YOUR FREE TRIAL

Ready to transform your product? 🚀