Customer Stories

Anahtar (Key) Nedir?

Kriptografi ve bilgi güvenliği alanında, anahtar, bilgiyi şifrelemek veya şifrelenmiş bilgiyi çözmek için kullanılan bir dizi karakter veya değerdir. Anahtarlar, bir algoritmanın çalışma şeklini kontrol ederek verilerin güvenli bir şekilde şifrelenmesini ve deşifre edilmesini sağlar. Anahtarların güvenli bir şekilde saklanması ve yönetilmesi, verilerin güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Kriptografide iki temel anahtar türü bulunmaktadır: simetrik anahtarlar (aynı anahtar hem şifreleme hem de deşifreleme işlemleri için kullanılır) ve asimetrik anahtarlar (bir anahtar şifreleme için, eşleşen diğer anahtar ise deşifreleme için kullanılır).

Client
Industry
Services
Date
Verified writer
Customer Stories

More customer stories

Customer story

ASIN Numarası nedir?

ASIN (Amazon Standard Identification Number), Amazon'un kendi içinde geliştirdiği ve kullanılan bir ürün tanımlama numarasıdır. Her bir ürün için Amazon tarafından atanmış benzersiz bir 10 karakterlik alfanümerik kod olan ASIN, Amazon'daki milyonlarca ürünün kolayca sınıflandırılmasını ve tanınmasını sağlar. Bu kod, Amazon'da bir ürünün kimliği gibi işlev görür ve ürünün arama sonuçlarında doğru şekilde yer almasını, müşteriler tarafından kolayca bulunmasını ve satıcıların stok yönetimi gibi işlemlerini basitleştirmesine olanak tanır.

Read Story
Customer story

Çok Kanallı (Omnichannel) E-Ticaret Nedir?

Çok kanallı e-ticaret, işletmelerin çeşitli satış kanallarını (online mağaza, fiziksel mağaza, sosyal medya, mobil uygulamalar vb.) entegre bir şekilde kullanarak müşterilere kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmasını ifade eder.

Read Story
START YOUR FREE TRIAL

Ready to transform your product? 🚀