Türkiye’de Şirket Nasıl Kurulur?

Şirketler mal ve kişi topluluğu olarak varlık kazanır ve ticaret hayatında tüzel kişilik oluştururlar. Türkiye’de şirketler Ticaret Kanununda düzenlenen sermaye şirketleri vardır. Bir de Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketler vardır. Her iki şirket türünün de hukuki niteliği birbirinden farklıdır. Adi şirketlerin tüzelkişiliği bulunmazken sermaye şirketlerinin bulunur.

Türkiye’de büyük hacimli ticaret yapmak isteyenler sermaye şirketleri kurmayı tercih etmektedir. Adi şirketleri ise daha çok esnaf bünyesinde iş yapanlar kurmaktadır.

Son yıllarda e-ticaretin çok popüler olmasıyla kurulan şirketlerin de sayısı bir hayli artmıştır. Genellikle internetten satış yapmak isteyen pek çok kişi sermaye şirketleri arasından Limited şirket kurmayı tercih etmektedir. Limited şirketin kurulumu kolaydır ve gerekli sermaye miktarı düşüktür.

Şirket kurmanın ise belli bir usulü vardır. Bu usullere uyulmadan kurulan şirketler varlık kazanamaz. Biz bu yazımızda Türkiye’de şirketler kurmanın basamaklarını ve detaylarını sizlerle paylaşacağız.

Şirket kurulma basamakları

Türkiye’de şirket kurmak için öncelikle iyi bir muhasebeci seçimi yapmak gerekir. Süreci çok iyi takip edecek, bir hata olmadan yönetecek muhasebeci olmalıdır. Hemen bir online ön muhasebe bürosu ile de iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kanunen uyulması gereken adımları kısaca sıralayalım;

 • Kuruluş bildirim fonu
 • Noter onaylı sözleşme
 • Başvuru dilekçesi
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Kurucu ortakların ikametgâh belgeleri
 • Şirketin kira sözleşmesi
 • Sermayenin ilgili bankaya yatırılmış olduğuna dair dekont

Tüm bu belgeler bir araya toplanarak Ticaret Sicile başvuru yapılır. İlandan sonra şirket kurulmuş sayılır. Tüm şirketlerin kuruluş aşaması benzerdir. Bazılarında türlerinden kaynaklı olarak farklılık bulunur. Örnek vermek gerekirse anonim şirket ve Limited şirketlerin kuruluş sermaye miktarları farklıdır.

Şirket kurulurken ön muhasebe ne yapar?

Bir şirketin kuruluş aşamasında anlaşma yaparak çalışacağınız ön muhasebe seçtiği programlarla süreçte size destek olur. Gerekli belgelerin elektronik hallerini oluşturur. E-faturaları oluşturup e-arşiv yapar. E-belgelerin oluşturulması için gerekli başvuruları ve işlemleri yapar. Online ön muhasebe bürosu tüm bu teknik işleri hallederken size da yalnızca işinize odaklanmak kalır.

E-ticaret yapmak için şirket kuruyorsanız küçük sermayeli Limited şirket kurabilirsiniz. Zaman içerisinde yatırımlarınızı büyüterek şirketinizi anonim şirket haline getirebilirsiniz. Anonim şirketlerin hem kuruluş hem de işleyiş aşamasında uymak zorunda olduğu belli usul ve kurallar vardır. Anonim şirket haline geleceksiniz teknik ve personel alt yapısını da ona göre oluşturmalısınız.

Limited ve Anonim şirketin farkları

Her iki şirket de sermaye şirketleri grubundandır. Varlıkları Ticaret Kanunundan kaynaklanır. Ancak her iki şirket açısından da bazı farklılıklar vardır. Bu farklar şirketlerin ticaret ve iş yapabilme kapasitelerinden kaynaklanır. Şimdi kısaca her iki şirket arasındaki farklara bir göz atalım;

 • Kuruluş sermaye asgari tutarları farklıdır. Limited şirket en az 10.000 TL ile kurulurken anonim şirket 50.000 TL ile kurulur.
 • Limited şirket ortakları vergi borçlarından şahsen sorumludur ama Anonim şirket ortakları sorumlu değildir
 • Limited şirketlerde hisse devri noterde yapılmak zorundadır. Ancak Anonim şirketlerde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır
 • Limited şirket hissesi satılınca bu kazanç gelir vergisine tabi olur. Ancak Anonim şirketinde gelir vergisine tabi olmamaktadır.

Bu farklılıklar şirketlerin hukuki niteliklerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Adi şirket nasıl kurulur ve hukuki niteliği nedir?

Adi şirket şahıs şirketleri arasında bulunur. Varlığı Borçlar Kanunundan kaynaklanır.

Adi şirketlerin kuruluş şekilleri resmi şekle tabi değildir. Taraflar kendi aralarında yaptıkları sözleşmeyi noterde tasdik ettirebilirler. Sözleşme imzalanırken noter huzurunda bulunma şekli de olabilir. Ancak başka herhangi bir resmi şekli yoktur. Adi şirketler ticaret siciline kaydolmak zorunda değildir. Ortaklar kaydolmak isterse her biri ayrı ayrı kaybolması gerekir.

Adi şirket ortakları şirket borçlarından şahsen sorumludur. Şirketin bir tüzelkişiliği bulunmadığından alacaklılar alacaklarını şirket ortaklarından tahsil edebilirler.

Adi şirket kurulduktan sonra vergi memurları işyerine gelerek yoklama yapar. Yoklama sonucunda faaliyet başlar. Ortakların vergi borçları ise sermaye oranları kadardır.

Adi şirketi gerçek kişiler kurabilir. Şirketin ismi ortaklardan birinin adı soyadı şeklinde kurulabilir. Birden fazla ortak varsa diğerlerinin de adı soyadı yazabilir.

Son Olarak

Şirket kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler kanunda belirtilen şartlara uygun olarak kurabilir. Ancak hatırlatmak gerekir ki mutlaka bir ön muhasebe bürosundan yardım ve destek almalılar.

NetKasam eTicaret Sistemi
NetKasam ile E-Ticarette Sınır Tanımayın!

e-Ticarette global pazarlarda yer alarak potansiyelinizi yakalayın. NetKasam, yurtiçi ve yurtdışı pazaryerleriyle kolay entegrasyon sağlar ve muhasebe süreçlerinizi basitçe yönetmenize olanak tanır. Daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak, satışlarınızı artırmak ve e-ticarette sınırları zorlamak için NetKasam'ın sunduğu avantajları keşfedin.

Ücretsiz Dene
Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.