Tevkifatlı Fatura Muhasebe Kaydı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Sizlere bu yazı içerisinde tevkifatlı fatura ve tevkifatlı fatura çeşitleri olmak üzere belli başlı bilgilerin aktarımlarını sağlayacağız. Öncelikle tevkifatlı kelimesinin anlamına bakacak olursanız: aslen bu kelime finansman dünyası üzerinde kesintiler anlamında kullanılır. Aynı zamanda vergi uygulamalarının söz konusu olduğu zaman dilimlerinde de bu kavramı sıkça duyarsınız. Tevkifat terimi vergi üzerine kesinti ve bölüşme olarak tanımlanması muhtemeldir.

Günümüzde teknoloji ile içli dışlı olmamız da bu durumu etkileyen unsurlar arasında yer alır. Özellikle online ön muhasebe gibi programların kullanıma açık olması şirketler için son derece kolaylık sağlar. Hatta finansal yönetimlerinde de etkili olmalarını ve daha başarılı bir yol çizmelerine yardımcı olur. Bütün gelir, gider, kalemleri bilgisayar içerisinde kayıt altında tutar. Bu programları kullanarak tevkifatlı fatura işlemlerini de gerçekleştirmek artık çok kolay!

Tevkifat Türleri Nelerdir?

Söz konusu Tevkifat türleri kendi içerisinde 2 farklı sınıfa ayrılır:

 1. Gelir vergisi tevkifatı
 2. KDV tevkifatı

Olmak üzere kullanımı söz konusudur. Özellikle belli oranlar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz de mali müşavirleriniz ile konuşmanız daha sağlıklı olacaktır.

Gelir vergisi tevkifatı, vergi sorumlusu tarafından vergi dairesine beyan edilen ve bu şekilde ödenen tutardır. Genellikle serbest meslek erbaplarının ödeyeceği ücretler, kiralanan iş yerlerinin ödediği gelirler ve asgari ücretli dışında çalıştırılan personeller gerli verisi stopajı öderler. Bu yüzden de ödemelerin yapıldığı aşamada bu gibi detaylara çok daha dikkatli davranılması gerekmektedir. Ödemelerin de bu aşamada bulunan durumlara denk bir şekilde sürdürülmesi beklenir.

KDV tevkifatı da faturada hesaplanan KDV tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplama işlemi içerisinde belli bir oran uygulanmaktadır. Bu oran üzerine ortaya çıkan KDV tevkifatı uygulanır. İçerisinde de farklı unsurlar yer alır. Belirlenmiş alıcılar, KDV mükellefleri, yapılan hizmetlerin ve tesliminin listesi ve uygulanan tevkifat oranı önemlidir. Daha detaylı bilgi alabilmek adına da bu unsurların incelenmesi gerekmektedir. KDV mükelleflerinin, yapılan teslimlerin, belirlenmiş alıcıların daha yakından takip edilmesi ve öğrenilmesi de şarttır. Bu sayede daha kaliteli ve bilgili bir ilerleme kaydetmek de mümkündür.

Tevkifatlı Fatura İşlemi Nasıl Olur?

Tevkifatlı fatura dendiği zaman öncelikle ortaya çıkan durum tevkifatlı faturanın normal faturadan, irsaliye faturasından oldukça farklı olduğunu bilmek gerekir. Tevkifatlı faturaların temel özelliği fatura üzerinde ödenmesi gereken vergilerin hem alıcı hem de satıcı ile bölüşerek ödenmesidir. Ayrıca tüm bu takipleri hesaplamaları da online ön muhasebe kullanarak yapmak mümkündür. Veriler doğru analizlenecektir. Elbette bu aşamada da sorulması gereken bazı temel sorular bulunmaktadır. Bu sayede yapılan iş daha belirgin ve nitelikli olacaktır.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Tevkifatlı fatura hesaplaması yaparken fatura üzerinde uygulanması gereken tevkifat yüzde aralıklarını bilmek gerekir. Bu yüzdelikler genellikle 5/10, 9/10 gibi oranlar ile belirlenir. Ancak bu oranlardan hangisinin kullanılması gerektiğine Bakanlar Kurulu karar verir. Sizler de buna uygun olarak hesaplamalarınızı takip edebilirsiniz.

Eğer satış faturasının olduğu değerden belli bir KDV oranı hesaplanması gerekirse çıkan sonuç satış faturasının ilk fiyatına eklenir. Genel toplam olarak işleme alınır. Tevkifat noktasında da sonradan eklenen KDV tutarının 5/10 veya 9/10 miktarı alınarak tevkif edilmiş olur. Böylece faturadan size ödemeniz gereken tutar yansır.

Oldukça kolay bir şekilde fatura takibi yapmak isterseniz online ön muhasebe programları kullanmanız mümkündür. Böylece sizler için daha kolay bir kullanım imkanı sağlar. Ayrıca kontrollerinizi de daha iyi bir şekilde gerçekleştirirsiniz.

Tevkifat Uygulanacak İşlemler Nelerdir?

Yasal olarak belirlenen tevkifat uygulama kapsamında:

 • Yemek hizmetleri
 • Bakım onarım servisi
 • Bahçe, çevre, temizlik hizmeti
 • Taşıt onarımı, demirbaş makine onarımı
 • Danışmanlık, yapı denetim

Faaliyetleri üzerinde uygulamaların olması söz konusudur.

Kimler Tevkifat Yapabilir?

Yasal olarak tevkifat yapmasında bir sakınca olmayan kurumlar:

 • Kamu kurumu özelliği barındıran meslek kuruluşları
 • Bankalar
 • Döner sermayeye sahip işletmeler
 • Kanun tarafından kurulmuş olan aynı zamanda tüzel kişiliğe de sahip hizmet sandıkları, emekli sandığı
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisseleri olan ve işleme kabul edilmiş olan şirketler
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Bunların haricinde firma, kuruluş ve işletmelerde %50’den fazla hissesi olan firmalar ve işletmeler de dahildir.
NetKasam eTicaret Sistemi
NetKasam ile E-Ticarette Sınır Tanımayın!

e-Ticarette global pazarlarda yer alarak potansiyelinizi yakalayın. NetKasam, yurtiçi ve yurtdışı pazaryerleriyle kolay entegrasyon sağlar ve muhasebe süreçlerinizi basitçe yönetmenize olanak tanır. Daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak, satışlarınızı artırmak ve e-ticarette sınırları zorlamak için NetKasam'ın sunduğu avantajları keşfedin.

Ücretsiz Dene
Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.