Stopaj vergisi nedir? Nasıl Hesaplanır?

Pek çok insan stopaj vergisi kavramını duymuştur; ancak ne anlama geldiğini, hesaplamasının nasıl olduğunu tam olarak bilememektedirler. Bu makalemizde stopaj vergisi ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabileceksiniz.

Stopaj Vergisi Nedir?

En basit anlamıyla başkasının yerine vergi dairesine ödenen vergi olarak adlandırabiliriz. Bu yöntemle gelir, geliri elde eden kişinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olur.

Stopaj vergisinin kapsamına, Vergi Usul Kanunu’nda (V.U.K) Madde 94’te geniş ve detaylı halde belirtilmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 01/01/1994’tür.

En çok Karşılaşılan Stopaj Vergileri ve Oranları

Personele Yapılan Ücret Ödemeleri: İşçi ve memurlara aldıkları ücretler oranında stopaj uygulaması yapılır. Bu kesintiyi işveren bağlı bulunduğu vergi dairesine Muhtasar Beyannamesi ile beraber tahakkuk ettirerek ödemesini gerçekleştirir.  2018 yılı için uygulanan vergi tarifesi oranlarına linkten ulaşabilirsiniz. http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/gelir-vergisi-tarifesi-2018

2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri


Örneğin; İşçinin 2018 yılı maaşı 3000 TL olsun, Haziran ayı maaşını hesaplarken  maaştaki sgk’ya ödenecek % 14 ve % 1’lik kesintiler düştükten sonra kalan tutar 2.550 TL’dir. 2.550 TL gelir vergisi matrahını oluşturmaktadır. Maaş hesaplamasında hangi vergi diliminde olduğunu hesaplayabilmek için kümülatif gelir vergisi matrahını bilmemiz gerekmektedir.Ücret stopajının hesaplanmasında; brüt ücretten % 14 SGK primi ve % 1 İşsizlik primi  kesintileri düştükten sonra kalan tutar gelir vergisi matrahı olarak karşımıza çıkar. Ücret ödemelerinde yukarıdaki tabloda belirttiğimiz gibi gelir dilimleri söz konusudur. Sabit bir oran yoktur.   Her yıl güncellenen vergi dilimleri oranlarına göre stopaj hesaplama yapılır. Ücret stopajında; %15, %20, %27 ve %35 oranlarında stopaj kesintisi (gelir vergisi kesintisi) vergi dilimlerine göre uygulanmaktadır.


Haziran Ayı 6. Ay                             :         6Aylık Gelir Vergisi Matrahı            :2.550

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı   : 15.300

Vergi dilimine baktığımızda 14.800 TL’lik % 15’lik sınırı aşmakta o zaman Haziran ayı gelir vergisi hesabımız aşağıdaki gibi olacaktır.

15.300-14.800= 500 TL’lık kısım % 20 vergi oranından hesaplanacak geriye kalan 2550-500= 2050 TL ise % 15’lik vergi oranından hesaplanacaktır.

500*% 20= 100 TL

2050*%15= 307,50 TL

Haziran ayı için ödenecek gelir vergisi (stopaj) : 100+307,50= 407,50 TL’dir.

Peki önceki aylarda ne kadar gelir vergisi ödüyordu bu işçi: 2550* % 15= 382,50 TL.

Kira stopajı hesaplamada, brüt kira tutarına %20 oranında stopaj uygulanmaktadır. Örneğin,1000 TL’ye kiralanan bir işyeri için kiracı % 20 stopaj kesintisi yapar.

1000*%20= 200 TL

Bu kesintiyi kiracı bağlı bulunduğu vergi dairesine Muhtasar Beyannamesi ile beraber tahakkuk ettirerek ödemesini gerçekleştirir.

Serbest meslek sahiplerine (Avukatlık, mali müşavirlik ücretleri gibi) yaptıkları iş karşılığında ödenen ücretlerden işveren tarafından yapılacak stopaj kesintisinin oranı ise %20’dir. Örneğin, muhasebeciye ödenen aylık brüt ücret 500 TL olsun. Muhasebeci ödenen bu ücretten % 20 stopaj kesintisini kestikten sonra bağlı bulunduğu vergi dairesine muhtasar beyannamesi ile tahakkuk ettirerek ödemesini gerçekleştirir.

500*%20= 100 TL

Noter ödemelerinde stopaj kesintisi yoktur. Tam mükelleflere yapılan telif ödemelerinde %17 olarak uygulanmaktadır.

Vergi konusu ile ilgili diğer makalelerimizi merak ediyorsanız blog ’umuzu takip edin.

NetKasam eTicaret Sistemi
NetKasam ile E-Ticarette Sınır Tanımayın!

e-Ticarette global pazarlarda yer alarak potansiyelinizi yakalayın. NetKasam, yurtiçi ve yurtdışı pazaryerleriyle kolay entegrasyon sağlar ve muhasebe süreçlerinizi basitçe yönetmenize olanak tanır. Daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak, satışlarınızı artırmak ve e-ticarette sınırları zorlamak için NetKasam'ın sunduğu avantajları keşfedin.

Ücretsiz Dene
Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.