SGK İş Yeri Bildirgesi Nedir, Nasıl ve Ne Zaman Verilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların başkasına muhtaç olmadan ihtiyaçlarını karşılaması ve yaşamlarını devam ettirmesini sağlamak amacıyla kurulan bir sistemdir. Sigortalı bir işe giren birey için işveren tarafından SGK’ya SGK işyeri bildirgesi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte SGK kapsamında, sosyal risklerden ötürü meydana gelen zararlar Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede, hastalık ya da kaza gibi durumlarda, sağlık kuruluşlarından ücretsiz olarak hizmet alınabilmektedir. Ayrıca, emeklilik yaşı geldiğinde de emekli aylığına hak kazanılabilmektedir. SGK web sitesi üzerinden işyeri bildirgesine ulaşmak kolaydır. Ayrıca, sunulan hizmet kapsamında başvurular da internet üzerinden yapılabilmektedir. SGK işyeri bildirgesi için gerekli evraklar bulunmaktadır. 5510 sayılı kanunun ilgili maddesine göre, sigortalı işçi çalıştıran bir iş yerini devralan iş yeri sahibinin bu bildirgeyi işçinin işe başladığı gün SGK’ya bildirmesi gerekmektedir. Aynı işverenin birden fazla iş yeri varsa her iş yeri için bu bildirgeyi ayrı ayrı bildirmesi gerekir. İş yeri bildirgesi, posta ve kargo ile kuruma iletilebileceği gibi elden de teslim edilebilir.

SGK İş Yeri Bildirgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

● Şirket imza sirküleri,
● İş yerinin bulunduğu adresi bildiren yerleşim belgesi,
● Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi,
● Noter onaylı ortaklık sözleşmesi,
● İnşaat ve ihale işleri için bu işleri ispat eden belgeler,
● İş yeri ya da iş yeri temsilcisi tarafından imzalanan iş yeri bildirge formu,

İş yeri Bildirgesi Nasıl Doldurulur?

İş yeri bildirgesi internet üzerinden ya da kuruma direk elden ulaştırılacağı durumlarda işyeri bildirge formunu doldurmaları gerekmektedir. Form üzerinde iş yeri bildirgesinin verilme şekline işveren seçeneği işaretlenmelidir. İlk defa sigortalı çalıştıracaklar, iş yeri dosyası teslim seçeneğine ilk tescil, diğer durumlarda ise iki ile sekiz numaralı seçeneklerden uygun olanı seçilir. Form üzerindeki iş yeri faaliyet nitelikleri kısmına ise, eğer iş yeri süresiz açılmışsa devamlı, belirli bir süre için açılmışsa geçici seçeneği seçilir. İş yeri bilgilerinde de iş yeri için en uygun seçenek belirlenerek işaretlenmelidir. Ayrıca, bildirge üzerinde bulunan iş yeri sicil numarası bölümüne, ilk defa yapılan işlemler için herhangi bir şey yazılmayacaktır. Ancak devir, nakil, başka iş yeri ile birleşme gibi durumlarda iş yeri sicil numarası yazılmalıdır. İş yeri

bildirgesi, beş farklı şekilde düzenlenmektedir. Bunlar, kamu tüzel kişisi ve özel hukuk tüzel kişisi, gerçek kişi, adi ortaklık ve apartman yöneticiliğidir.

SGK İşyeri Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

● SGK iş yeri bildirgesi, ilk defa çalışacak işçi alındığı zamandan, en son çalışmaya başlayan sigortalı işçinin çalışmaya başladığı tarihe kadar,

● İş yerinin merkezinin başka bir ildeki adrese taşınması durumunda, nakil tarihinden 10 gün içinde bildirilmesi gerekir,

● Gerçek kişi işverenin vefatı halinde, reddi miras yapmayan mirasçılar tarafından, işverenin ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde,

● İş yerinin başka bir işverene devredilmesi halinde devralanın devraldığı tarihten itibaren 10 gün süreye kadar bildirmesi gerekir,

● İş yerine alınan yeni bir ortağın alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde bildirim yapılması gerekir,

● İş yerinin başka bir iş yerine devri veya birleşmesi durumunda Türk Ticaret Kanununa göre sicil tescili ilan tarihi içindeki 10 gün içinde,

Yukarıdaki durumlarda, iş yerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir. İş yeri merkezinin il sınırları içerisinde başka bir adrese taşınması durumunda bildirime gerek yoktur. Sadece adres değişikliği belgesi yeterlidir.

İş yeri Bildirgesinin Gecikme Halleri ve Cezaları

İşverenler bazı durumlarda işyeri bildirgesi hazırlamadığı için sorumlu tutulmazlar. İlk defa sigortalı olacaklar için, işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde bildirim yapılabilir. İnşaat, balık ve tarım işi ile uğraşanların, işe başladıkları gün bildirimlerinin yapılması gerekir. Yabancı ülkelere sefer düzenleyen araçlarda çalışanların işe başlamasından itibaren 1 ay içinde bildirilmesi mümkündür.

İstisnalar haricinde iş yeri bildirgesinin yasal verilme süresi geçtiyse, 1 aylık asgari ücret kadar cezası bulunmaktadır. Şikayet ya da denetim sırasında iş yeri giriş bildirgesinin verilmediği ortaya çıkarsa, 2 aylık asgari ücret tutarında ceza uygulanır. Tüm bunlara rağmen halen bildirge verilmediyse 5 asgari ücret tutarında ceza uygulanır.

NetKasam eTicaret Sistemi
NetKasam ile E-Ticarette Sınır Tanımayın!

e-Ticarette global pazarlarda yer alarak potansiyelinizi yakalayın. NetKasam, yurtiçi ve yurtdışı pazaryerleriyle kolay entegrasyon sağlar ve muhasebe süreçlerinizi basitçe yönetmenize olanak tanır. Daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak, satışlarınızı artırmak ve e-ticarette sınırları zorlamak için NetKasam'ın sunduğu avantajları keşfedin.

Ücretsiz Dene
Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.