Nakit Akışı Nedir? Tanım ve Geliştirme Stratejileri

Nakit akışı, bir kuruluşun veya kişinin herhangi bir noktada sahip olduğu para miktarındaki artış veya azalış anlamına gelir. Finans dünyasında bu terim, hesap dönemi içinde üretilen veya harcanan nakit miktarını tanımlamak için kullanılır. Birden fazla nakit akışı türü vardır. Hepsi bir işletmenin işletilmesinde ve düzenli finansal analizlerin yapılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

İşletmeye giren nakitler, nakit girişleri olarak adlandırılır. İşletmeden ayrılan nakit, nakit çıkışları olarak adlandırılır. Özellikle küçük işletmeler, her şeyi karşılayacak yeterli nakit ve işletme sermayesine sahip olduklarından emin olmak için buna dikkat etmelidir. Bu genellikle ödenecek hesaplar ile alacak hesapları arasında bir denge sağlanması anlamına gelir.

Arabanızın bozulduğunu ve faturalarınız ödendikten sonra bıraktığınızdan daha pahalıya mal olduğunu hayal edin. Tasarruf sağladığınız ekstra paranız varsa, tekrar ödeme alana kadar nakit akışınızı pozitif tutmak için çekebilirsiniz. Tasarrufta paranız yoksa nakit akışınız negatiftir. (Tasarrufta paranız olsa bile, onarım masraflarını karşılamaya yetmediyse, yine de nakit akışınız negatiftir.) Araba tamir faturanızı ödemek için ailenizden bir kredi kartı veya kişisel kredi kullanmak, işinizi sürdürmenizi sağlar ancak tekrar ödeme alana kadar nakit akışınız hala negatiftir.

Nakit Akışı Nasıl Kullanılır?

Nakit akışının bir şirket içinde finansal analiz dışında birçok kullanımı vardır. Tüm muhasebe ve finanstaki en önemli metriklerden biridir. Sermaye harcamaları, işletmelerin büyümelerini finanse etmek için işletmeye para fonu sağlayabilir. Nakit dönüştürme oranı ise bir işletmenin satılan malların maliyetini (COGS) ödemesi ile müşterilerinden ödeme alması arasındaki süredir.

Hisse Başına Nakit Akışı (CFPS), işletme nakit akışının ödenmemiş hisse sayısına bölümüdür. Nakit akışı riski, bir işletmenin yükümlülüklerini vadesi geldiğinde yerine getirememe potansiyelini tanımlayan bir terimdir. Diğer bazı metrikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Temettü Ödemeleri: İşletmeler, yatırımcılara temettü ödemelerini finanse etmek için nakit akışını kullanabilir.
  • Finansman Boşluğu: Bu, şirketin üstesinden gelmesi gereken bir açığın ölçüsüdür, bir görevi yerine getirmek için ne kadar daha fazla paraya ihtiyacı vardır. Fatura ödemek, bir genişlemeyi finanse etmek veya ekipman satın almak gibi.
  • İç Getiri Oranı: Nakit akışı, bir yatırımcının yatırım yapmak için elde ettiği getiri oranını belirlemek için kullanılır.

Nakit Akışı ve Gelir

Nakit akışı, bir işletmenin gerçekten ne kadar iyi durumda olduğuna dair daha doğru bir resim sağlarken, gelir yalnızca bir şirketin ürettiği gelire bakar. 1.000.000 TL kazanırsanız, ilk bakışta şirketiniz iyi gidiyor gibi görünebilir. Ama bunu yapmak için 1,5 milyon TL harcamanız gerekiyorsa, o zaman para kaybettiniz.

Tüm geçmişinizde yeterli nakit akışınız olmuş olabilir, belki aradaki farkı finanse edecek yatırımcılarınız ve kredileriniz vardır. Ayrıca birkaç kez negatif nakit akışı sorunuyla karşılaşmış ancak işleri devam ettirmek için bu sorunu çözmüş olabilirsiniz. Bu yeterli olmayacaktır çünkü yatırımcılar ve krediler haricinde kâr etmeye ihtiyacınız vardır.

Nakit Akışı ve Kâr

Nakit akışı da kârla aynı şey değildir. Örneğin söz konusu örneği ele alalım. 1 milyon TL gelir bildirir, ancak 1,5 milyon TL harcarsanız, 500.000 TL zararınız olur. Bu, bir milyon lira gelir elde etmenize rağmen kâr etmediğiniz anlamına gelir.

Kâr, şirketinizin tüm masraflarını ödedikten sonra kazandığı ekstra paranın bir ölçüsüdür. Getirdiğinizden daha fazla para harcarsanız, kar elde edemezsiniz. Ancak yine de, kredilerden ve yatırımcılardan giderlerinizi karşılayacak fonlarınız varsa, kârınız olmasa bile yine de pozitif bir nakit akışına sahip olabilirsiniz.

Nakit Akış Tablosu

Nakit akış tablosu, üç önemli finansal tablodan biridir. Diğer ikisi ise bilanço ve gelir tablosudur. Bilanço, yatırımcılara o dönem için varlık ve yükümlülüklere bir bakış sağlar. Gelir tablosu, işletmenin söz konusu hesap dönemi için karlılığını gösterir.

Ancak nakit akış tablosu diğerlerinden farklıdır. Bir tür kurumsal çek defteri işlevi görür. Bir şirketin finansal faaliyetlerinin daha net bir resmini verir. Gelir tablosunda belirtilen gelirlerin tamamının tahsil edilip edilmediğini gösterir.

Nakit akışı, şirketin yaptığı tüm giderleri göstermeyebilir, çünkü bir şirketin yaptığı tüm masraflar hemen ödenmez. Şirket yükümlülük üstlenmiş olsa da, bu yükümlülüklere yönelik ödemeler, işlem gerçekleşene kadar nakit çıkışı olarak kaydedilmez.


Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.