Marka Kimliği, İmajı Nedir?

İşletmelerin, bir ürünün ya da bir firmanın kalıcılığını, güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğine hizmet eden en temel kavram “markadır”. Şirketler / firmalar varlıklarını uzun yıllar sürdürebilmek ve kalıcı bir marka algısı oluşturabilmek için sağlam bir imaj oluşturmak zorundadır. Peki bu marka kimliği ve imajı nedir, nasıl oluşturulur? Yazımızda kısaca bunlardan bahsedeceğiz.

Öncelikle sizlere markalaşmak neden önemli bundan bahsetmek istiyoruz.

Markalaşmak şirketler için neden önemlidir? Şirketlerin geleceği için önem arz ediyor. Bu durumu tüketicilerin ürünün bulunabilirliği hakkında bilgi sahibi olmaları için önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Ürünün bulunabilirliği ve ömrü hakkında bilgi vermesi de şirketlerin markalaşması için bu noktada önemli kılıyor. Tüketicilerin markayı belirli bir ürün ile tam olarak ilişkilendirmesini sağlamaktadır.

Marka farkındalığı markanın akılda kalmasını, hatırlanmasını ve bilinirliğini içerir. Marka tanıma ise tüketicinin o marka hakkında soruları cevaplamasında veya belirli bir marka kendisine sunulduğunda marka hakkında bazı bilgileri tanıması, anımsaması yeteneğidir. Kısaca açıklayacak olursak tüketicilerin markayı daha önce fark etmesi ve bilmesi olarak da bahsedebiliriz.

Şirketlerin markalaşmasının önemini sizler için listeledik.

 1. Müşteri algısını etkiler.
 2. Yeni iş ilişkileri kurulmasını sağlar.
 3. Yeni müşterilere ulaşma imkanı tanır.
 4. İşletme içi başarıyı artırır.
 5. Pazarda güven sağlar.
 6. Pazarlama çalışmalarını destekler.

Marka imajı özellikleri;

 1. Marka imajı alıcı veya tüketici tarafınca algılanan bir durumdur.
 2. Şirketin oluşturduğu marka algısı marka mesajı olarak yansımaktadır.
 3. Marka imajı yalnızca tüketici değil pazarın da nasıl algıladığıyla ilgilenmelidir.
 4. Marka imajını o marka ile etkileşimde bulunan tüketiciler sağlamaktadır.
 5. Marka imajı söylemler, görüşler üzerince meydana gelmektedir.
 6. Marka imajı farklı kriterlere göre olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlar gösterebilmektedir.

Marka Kimliği Nedir?

Marka kimliği, tüketicilerin zihninde markanın betimlenmesini sağlayan, diğerlerinden daha fazla ön plana çıkmasını sağlayan, tasarım ve logo gibi markaların görünür unsurlarındandır. Marka kimliği, imajdan daha farklıdır. Logosu tasarlanır. Şirkete özel renk, şekil ve diğer görsel unsurlar tercih edilir. Özellikle ürün ve promosyonlarda markanın öne çıkması için tercih edilir.

Marka kimliğinin özellikleri;

 1. Marka kimliği şirketlerin oluşturduğu unsurlar bütünüdür.
 2. Marka kimliği şirket kaynaklarından beslenmektedir.
 3. Şirketler “biz kimiz” sorusunun cevabını vererek marka kimliği oluştururlar.
 4. Marka kimliği oluşturma aşamasında stratejik ve somut unsurlarla beraber hareket edilir.
 5. Marka kimliği şirketlerin vizyon, misyon, hedef ve amaçlarını yansıtmaktadır.
 6. Marka kimliği; logo, tasarım, renk, şekil, görsel vb. gibi unsurlardan oluşur.

Marka İmajı ile Marka Kimliği Arasındaki Fark Nedir?

Marka kimliği, bir şirketin tüketicisine bir imaj yansıtmak amacıyla oluşturduğu unsurların özelliklerin toplamı olarak nitelendirilebilir. Marka imajı ise tüketicilerin bir marka hakkında düşüncelerini ifade eder. Marka imajı soyutken marka kimliği ise somut unsurlardan meydana gelmektedir. Marka kimliği şirketin / firmanın kendisi için oluşturduğu bir kavramdır. Marka imajı ise daha çok dışarıdan şirket hakkında görüşlerden oluşan bir unsurdur.

Marka Kişiliği Nedir?

Bir markanın davranış biçimidir desek doğru bir tanım yapmış oluruz. Markaların farklılaşmasını ve dikkat çekebilmesini sağlayan marka kişiliği, markaya kişilik özellikleri katar. Marka kişiliği, kimliği ve imajı iç içe geçmiş bir bütündür.

Günümüzde bütün sektörlerin net bir şekilde varlığını sürdürebilmesi ve rekabetçi ticaret dünyasında hayatta kalabilmesi için marka kişiselleştirmesi şirketler için önem arz etmektedir. Marka kişiselleştirmesi şirketler için hedef kitleye görünme ve marka kalıcılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Marka kişiliği, tüketicinin / müşterinin markayla ilgili bütün deneyimlerinin sonucudur diyebiliriz. Benzersiz ve sürdürülebilir yani uzun ömürlüdür. Marka kişiliği, imajdan farklıdır. Marka imajı bir markanın müşteriye faydalarını ve özelliklerini belirtirken, marka kişiliği markanın duygusal çağrışımlarını yani müşteride / tüketicide ne anlam ifade ediyor, nasıl hatırlanıyor vb durumları gösterir.

Marka Kişiliğinin Şirketlere Kattığı Avantajları Nelerdir?

Marka kişiliğinin şirketlere sağladığı avantajlar çok fazladır. Sizler için bazılarını listeledik.

 1. Marka kişiliği, marka denkliğini geliştirir.
 2. Marka tutumunu belirlemeye yardımcıdır.
 3. Marka tarafından yapılan herhangi bir iletişim veya pazarlama faaliyetinin görünümü ve hissi için önemli bir girdidir.
 4. Müşterilerin marka hakkındaki duyguları hakkında kapsamlı bilgi edinmede yardımcı olur. Marka kişiliği, markalar arasında özellikle birçok özellik bakımından benzer olduklarında katbekat farklılık göstermektedir.
 5. Marka kişiliği, marka stratejisini canlandırmak yani marka stratejisini uygulamak için tercih edilmektedir.
 6. Marka kişiliği, bir müşterinin markayla olan ilişkisinin türünü gösterir. Bir müşterinin kendi kimliğini iletmiş olduğu bir araç olarak tanımlanır.
 7. Güvenilir ünlü, markaya karşı anında farkındalık, kabul edilebilirlik ve iyimserlik sağlar. Bu, tüketicilerin satın alma kararını pozitif bir şekilde etkileyecek ve aynı zamanda marka sadakatini günbegün artıracaktır.
 8. Marka kişiliği sadece kişilik özelliklerini/karakteristiklerini değil aynı zamanda yaş, cinsiyet veya sınıf gibi demografik özellikleri ve psikografik özellikleri de içerir. Kişilik özellikleri, markanın var olduğu şeydir.
Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.