E-Yoklama Fişi Nedir, Nereden Alınır?

Vergi yoklama işlemleri ve akabinde e-yoklama sistemi kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine göre düzenlenmektedir. Söz konusu işlemler de genel olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenmektedir. Elbette bunlarla beraber olarak yoklama faaliyetlerinde verimliliğin arttırılması açısından elektronik alanda yoklama faaliyetleri de sürdürülmektedir. E-yoklama da bu faaliyetler içerisinde yer alan bir işlem olarak bilinmektedir. Yazımızın devamında nerden alındığı, içerisinde ne gibi detayların bulunduğu gibi eklere de ulaşabilirsiniz. Peki siz, e-yoklama fişi nedir, nereden alınır, biliyor musunuz?

Vergi Dairesi Yoklama İşlemleri Nelerdir?

Ticari işlemlerde büyük bir öneme sahip olan vergi dairesi yoklaması, mükellef ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları baz alır. Bu sayede kayıtların, durumların araştırılması ve akabinde tespit edilmesi gibi konularla ilgilenir. Bir çeşit vergi nedenim aracı olduğu da söylenebilir. Diğer bir anlatım şekli olarak da mükelleflerin yaptığı işlemlerin yasalara uygun olup olmadığının kontrolüdür. Bu düzenin sağlanması ve sürekliliğe dökülmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Kanun baz alınarak sürdürülmektedir ve etkili bir denetim aracı olarak da görülmektedir.

Vergi Dairesi Yoklama İşlemlerini Kimler Yapar?

Vergi dairesi üzerinde var olan yoklama işlemleri Kanun tarafından belirlenmiştir. Bu yüzden de sayılı kişiler tarafından yapılması mümkündür. Söz konusu kişiler de vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları olarak başlar. Ayrıca yetkili makamların yoklama işiyle ilgili görevlendirdiği memurlar da bu grup içerisinde incelenebilir. Hatta gelir uzmanları ve vergi incelemesinde yetkili olan kişiler de bu sınıfta yer almaktadır.

Yoklama İşlemlerinin Özellikleri Nelerdir?

Kanun hükmünce verilen görevleri yerine getiren, yoklama yapan kişilerin, yoklama için yetkili olduklarını gösteren bir vesika bulunmaktadır. Bu vesikanın yoklama sırasında karşı tarafa gösterilmesi gerekmektedir. Elbette yoklama işleminin yapılması için bir zaman dilimi söz konusu değildir. Yoklamalar istenilen zaman aralığında yapılırlar. Ayrıca buna ek olarak yoklamanın ne zaman yapılacağı konusunda önden haber verilmemektedir.

Yoklamanın yapılması sırasında mükellefiyetle ilgili olan tüm maddi olaylar araştırılır. Yapılan araştırmalar sonucunda da bazı tespitler ortaya çıkarılır. Yoklama işlemi de buna bağlı olarak elde edilen verilere dayanmaktadır. Etkili bir sonucun elde edildiği de bu sayede bilinmektedir. Elbette bu aşamada bilinmesi gereken detaylardan biri de yoklamanın yapıldığı zamandan önceki durumlar irdelenmez. Herhangi bir sonuç alınmaz ve delil olarak da kullanmaz.

E-Yoklama Fişinin Tanımı Nedir?

Yoklamanın yapılmasının ardından yoklama sonuçları alınmaktadır. Söz konusu yoklama sonuçları da yoklama fişine yazılır. Bu fişler de yoklama yerinde düzenlenir. Hatta yoklama fişlerinin iki nüsha olarak düzenlendiği bilinir. Elbette yoklama fişinin üzerinde yetkilinin imzası olmalıdır. Eğer söz konusu alanda bu kişiler yoksa imzayı polis ve jandarma gibi yetkili kişilerden biri de atabilir.

Yoklama sonrasında yoklama fişinin ilk nüshası yoklama yapılan sahsa bırakılır. Eğer o anda söz konusu şahıs yoksa, ilgili adrese posta yolu üzerinden gönderilmektedir. Elbette kalan ikinci nüsha da verdi dairesine bırakılmaktadır.

E-yoklama fişi de bu işlemin elektronik ortam üzerinden yapılmasıdır. Yoklama sonuçlarının, yoklama fişiyle aynı amaç için kullanılan e-yoklama fişi üzerine kayıt edilmesi söz konusudur. Elbette bu alanda atılan imzalar da elektronik imza yolu kullanılarak atılmaktadır.  Eğer yoklama fişi imzalanmazsa, o zaman fişin değiştirilemeyeceğini kanıtlayan bir kod kullanılır. Bu kod üzerinde bir form imzalaması yapılmaktadır.

E-Yoklama Fişine Nerden Ulaşılır?

Eğer e-yoklama fişine ulaşmak istiyorsanız o zaman bağlı bulunulan vergi dairesi üzerinden yoklama fişinizi alabilirsiniz. Aynı zamanda e-yoklama fişi sayesinde vergi dairesine gitme zorunluluğunuz da kalkar. İnternet üzerinden de fişinizi temin edebilirsiniz. Elbette e-yoklama fişi için internet verdi dairesi platformunun kullanılması gerekir. Bunun için de sistem üzerinde yer alan elektronik yoklama görüntüleme bölümünü kullanabilirsiniz. Yapacağınız işlemlere ve e-yoklama fişinize de kolayca erişmeniz mümkün olmaktadır.

E-Yoklama Benzersiz Kodu

Birçok kişinin araştırdığı e-yoklama benzersiz kodu, e-yoklama fişi üzerinde bulunan bilgilerin değiştirilememesini sağlar. Yani aslında yoklama üzerinde bulunan bilgilerin garanti altına alınmasını sağlamaktadır. E-yoklama benzersiz koduna ulaşmak için de internet vergi dairesi adresinden erişebilirsiniz.

E-Yoklama Fişi İmza Formu Nedir?

Birçok kişinin sorduğu e-yoklama fişi imza formu, Maliye Bakanlığı e-yoklama işlemine bağlı olarak çıkarılmıştır. Söz konusu form, mükelleflerin bilgilerini, e-yoklama türünün tarihini ve diğer tüm detayları bulundurmaktadır. E-yoklama fişini temsil eder. Ayrıca içerisinde benzersiz kodunda yazılı olarak bulunduğu bir form olarak bilinmektedir.

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.