E-Ticaret Platformlarında İşletme Yönetiminin Önemi

E-ticaret dediğimiz platformda hemen her işlem online ortamda yürüyor. Bu çoğu zaman süreden kazandırsa bile yine de doğru bir yönetim sürecinin olması gerektiğini gösteriyor. Küçük bir işletme ile başlayan süreç ilerleyen dönemlerde büyük operasyonların yönetildiği yere dönüştüğünde işletme yönetimi dediğimiz olgu da profesyonelleşmek zorundadır. Dolayısıyla e-ticaret platformlarında işletme yönetiminin önemi oldukça önemlidir.

E-ticaret yöneticisi, bu noktada profesyonel olarak tüm birimleri ciddi anlamda denetler ve sürekli olarak aktif bir şekilde çalışmalarını sağlar. Bu noktada personel, ürün, muhasebe, tanıtım vb. geniş alanda  çalışarak daha efektif süreç izlenmesini sağlar.

E-Ticaret Platformlarında İşletme Yönetimi Nedir?

E-Ticaret platformları her ne kadar online olsa da kökeni bir şirkete dayanıyor ve mutlaka profesyonel yönetim sürecinin içerisinde olması gerekiyor. Oldukça geniş bir alanı olan e-ticaret platformlarındaki işletme yönetimi, kavramsal olarak kendisini klasik ticaret faaliyetlerinden online ortama uyarlayarak oluşacak yeni tipte sorunlara cevap bulabilecek bir alan olarak görülebilir.

Faaliyetlerin düzenli bir şekilde ilerleyebilmesi ve işletme yönetiminin doğru bir şekilde ilerlemesi yöneticiler sağlamaktadır. Satış hedefleri, pazarlama stratejileri, personellerin durumu gibi dinamik ve her an değişmeye hazır olan durumlarda pozisyon alabilmek ve bir parça da olsa öngörü sağlayabilmek e-ticaret platformlarında işletme yönetiminin önemine dikkat çekmektedir.

E-Ticaret İşletme Yöneticisinde Hangi Vasıflar Olmalı?

E-ticaret işletme yöneticisi her şeyden önce iyi bir planlayıcıdır. Çünkü doğru bir organizasyon yönetiminde planlar işleyişin belirli sınırlar içerisinde ilerlemesini sağlar ve herhangi bir iş aksaması söz konusu olmadan bu işlemler profesyonel bir şekilde sonuçlanır.

İşletmenin yöneticisinde ayrıca iletişim konusu da oldukça önemlidir. İletişimi güçlü, vermek istediği mesajı doğru bir şekilde veren kişinin yönetici pozisyonunda olması oldukça önemlidir. İletişim gücü ile çalışanlara her zaman doğru mesajı verebilmelidir.

İşletme yöneticisi ayrıca analitik düşünme becerisine de sahip olmalıdır. Her işletmede olduğu gibi çıkabilecek sorunları öngörmeli ve buna göre önlemler almalıdır. Ayrıca zor zamanlarda doğru kararları alabilmek de yine yöneticinin sorumluluğu olduğu için mutlaka analitik düşünme yetisine sahip olması gerekiyor.

E-Ticaret İşletme Yönetiminde Hangi Birimler Yer Alıyor?

İyi ve başarılı e-ticaret işletme yönetiminde faaliyetler tek bir elde toplanmaz. Birbirinden farklı işler için departmanlar kurulur ve tüm işler bu şekilde yürür. Bu durum şirketin politikalarının sürdürülebilir olması açısından oldukça önemlidir. Çünkü her departman yaptığı iş ile birbirinden farklı faaliyetler içerisinde bulunsa da temelde yaptıkları şirketin daha ileriye taşınması için çalışmaktır.

Pazarlama Departmanı: Yalnızca E-ticaret şirketleri ile değil klasik ticari faaliyetlerde de pazarlama departmanı olmazsa olmaz yerlerdendir. Üretilen ya da satın alınan ürünün satışının hangi strateji ile yapılacağı, müşteriye nasıl yaklaşılacak bu departmanın belirlediği politika ile gerçekleşir. Bu noktada satılan ürün ile hedef kitlenin entegre bir şekilde belirlenmesi ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde belirlenen noktalara ulaşılması pazarlama departmanı içerisinde yapılmaktadır. Özellikle e-ticaret ile başlayan ve reklamın hemen her noktada önemli olduğu yerde SEO, internet reklamcılığı gibi alanlara profesyonel olarak bakmak da bu departmanın görevleri arasında yer alıyor.

Satın Alma Departmanı: Satılacak ürünlerin tedariki ya da üretim faaliyetinin devamı için gerekli olan hammaddelerin alım işlemini bu departman üstlenir. Müşterilerin memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması için yapılan harcamaların doğru ürün kalitesine yapılmasını ve bütçe yönetiminin tutulabildiği kadar minimum düzeyde tutularak şirketin henüz bu noktada kazanmasını sağlar.

Teknoloji Departmanı: E-Ticaret adı üzerinde online ortamda gelişen ve büyüyen, teknoloji ile eklemlenmiş bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda teknoloji departmanı hem sektörel olarak sürekli değişen alanını kontrol eder hem de e-ticaret platformunun sistemlerini sürekli olarak günceller. Bu noktada özellikle ödeme adımları ve güvenlik konusunda e-ticaret sitesini doğru bir şekilde yönlendirir. Ayrıca müşterilerin hareketlerine göre sitenin şekillenmesinde de büyük rol oynamaktadır.

Lojistik Departmanı: E-ticaret şirketlerinin en değerli alanlarından birisi de lojistik departmanıdır. Burada müşteriler tarafından sipariş edilen ürünlerin doğru, eksiksiz ve hasarsız bir şekilde dağıtılması için çalışma yürütülmektedir. Çoğunlukla yalnızca bu alanda çalışan firmalardan destek alan e-ticaret şirketleri zaman zaman kendi firmaları ile de bu işi halletmeye çalışmaktadır.


Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.