E-Fatura Nedir, Kimler Kullanabilir, Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında yürürlüğe giren ve 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile uygulama kapsamı geliştirilen   e-fatura sistemi birçok alışverişte kullanılmaya başlamıştır. Basılı olarak alınan fiş ve faturaların yerini alan e-fatura artık elektronik ortamda hazırlanmaya başlamış ve kağıda basılmadan sunucular arasında alıcıdan satıcıya gönderilmektedir. E-fatura uygulaması birçok işletme açısından bir zorunluluk haline gelmiş ve gelecekte bütün işletmeler açısından zorunlu hale gelecektir.

E-Fatura Nedir?

Belirli bir formatta standart hale getirilmiş ve değiştirilemez şekilde mühürlenmiş, kağıt faturalarla bire bir aynı hukuki nitelikleri taşıyan ve Vergi Usul Kanununa göre bir faturada olması gereken her türlü bilgiyi içeren, GİB platformu üzerinden satıcıdan alıcıya elektronik ortamda gönderilen belgeye e-fatura denir. Sistem Gelir idaresi başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Sistemin amacı, alıcı ve satıcı arasında güvenli, zamandan ve maliyetten tasarruf edilerek, tek formatta fatura düzenlenmesini sağlamaktır. UBL-TR standardında düzenlenerek ve gönderenden alıcıya iletim sağlayan mesajlaşma altyapısıdır.

E-Fatura Kimler Tarafından Kullanılır?

2014 yılı ve sonrasındaki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler ile Özel Tüketim Vergisi kanununda yer alan I sayılı listedeki malların üretimi, ithalatı ve teslimi gibi faaliyetlerinden dolayı EPDK’dan lisans alan mükellefler e-fatura kullanmak zorundadırlar. Bunun yanı sıra Özel Tüketim Vergisi Kanunu III sayılı listedeki malların üretim, yapım ve ithalatını gerçekleştirenler de e-fatura kullanmak zorundadırlar. E-fatura ilk uygulamaya alındığı zaman, madeni yağ lisansına sahip işletmeler ile bunlardan mal alan ve yıllık satış tutarı 25 milyon TL ve üzeri olan firmalara zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, ÖTV ’ye tabi olan kolalı ve alkollü içecekler ile tütün üreten ve ithal eden firmalardan mal alıp yıllık satış tutarı 10 milyon TL üzeri olan firmaların e-faturaya geçişi de zorunlu kılınmıştır. Herhangi bir ciro kısıtlaması bulunmadan e-faturaya geçilebilir. Her türlü şirketler e-faturaya geçebilirler. Şahıs şirketleri ve sermaye şirketlerinin ciroları, GİB tarafından belirlenen zorunlu geçiş sınırının altındaysa isteğe bağlı olarak e-faturaya geçebilirler.

E-faturanın Avantajları Nelerdir?

E-fatura uygulaması çevreye sağladığı katkılardan, maliyet avantajına kadar firmalara birçok fayda sağlayarak işletmenin denetim ve yönetim kalitesi arttırılabilir.

 • E-fatura kullanmanın en büyük avantajı çevre dostu olmasıdır,
 • Kağıttan tasarruf sağlar,
 • Zaman tasarrufu sağlar,
 • Kurye ihtiyacını ortadan kaldırdığı için mükellefin maliyetini düşürür,
 • Yazdırma, kaşeleme ve mühürleme masraflarından tasarruf sağlanır,
 • İşletmenin ciddi ve kurumsal bir firma olmasını sağlar,
 • Oluşturulan faturalar elektronik ortamda müşteriye ulaştığı için tahsilat işlemleri de hızlanır,
 • Kesilen tüm faturaların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar,
 • Geçmişte kesilmiş olan faturalara kolay bir şekilde ulaşmayı sağlar,
 • Faturanın müşteriye ulaşması sırasında kaybolma, yıpranma ve gecikme gibi sorunlarla karşılaşılmaz,
 • İşletme kendi mali mührü ile faturayı imzalar,
 • Kullanılan muhasebe sistemi ile kolaylıkla entegre edilebilir,
 • Alıcı ve satıcı arasında mutabakat yapmak daha kolay hale gelir.

E-Faturanın Dezavantajları Nelerdir?

 • E-fatura sistemine geçenler e-defter uygulamasına da geçmek zorundadırlar,
 • E-fatura sistemine bir kere dahil olanlar bir daha çıkmazlar,
 • Oluşturulan tüm faturalar maliye tarafından anlık olarak izlenebilir,
 • 7 günden daha eski geçmişe dönük fatura düzenlenemez,
 • E-fatura sistemine geçmemiş bir firmaya e-fatura düzenlenemez. Bu firmalara e-arşiv veya kağıt fatura düzenlenmesi gerekir,
 • E-fatura kesebilmek için mali mühür alınması gerekir,
 • E-faturayı sistem entegratörü ile kullanmak isteyenler, aylık ya da fatura başına ek maliyet ödemek zorundadırlar.

E-Fatura Hangi Yöntemlerle Kesilebilir?

Maliye tarafından sistemi tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla fatura adedi yüksek olmayan işletmelere sunduğu efatura.gov.tr internet adresi üzerindeki portaldan ücretsiz olarak e-fatura düzenlenebilmektedir.

Maliye tarafından onaylanmış özel entegratörler vasıtasıyla da e-fatura kesilebilir. Şirketlerin muhasebe sistemlerinden gerekli bilgileri alarak e-faturaya dönüştüren entegratörler, oluşturdukları bu e-faturaları şirketin muhasebe sistemine aktarırlar. Bunun haricinde başka bir entegrasyon yazılımı kullanmaya gerek yoktur.

Fatura adedi yüksek olan firmalar bilgi işlem sistemlerini maliye ile entegre ederek e-fatura kesebilirler. Şirketin muhasebe sisteminde oluşturulan faturalar özel bir yazılım ile e-faturaya dönüştürülür. Aynı şekilde tedarikçilerden gelen e-faturalarda aynı ara yüz üzerinden muhasebe sistemine aktarılır. Kayıtlar otomatik oluşur.

Bu yöntemlerden herhangi biri ile e-fatura düzenlenebilir. Aynı anda iki yöntem kullanılamaz.

NetKasam E-Fatura entegrasyonu ile E-Fatura oluşturmak kolay ve ucuzdur. NetKasam ‘a abone olmak ve E-Fatura sistemini Hemen kullanmaya başlamak için Tıklayın.

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.