E-Beyanname Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Günümüzde birçok muhasebe işlemini programlar üzerinden tamamlamak mümkün. Her geçen gün hızlanan dünyada internet ve diğer teknolojiler, şirketlerin süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. E-beyanname de gerçek ve tüzel kişilerin doldurması gereken beyannameleri internet üzerinden hazırlamasına izin veriyor.

Bu uygulama kapsamında beyannameleri elektronik ortam üzerinden doldurmak ve göndermek mümkün. Ancak bu uygulama sadece tam otomasyona geçmiş vergi daireleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Diğer vergi dairelerinde ise beyannamelerin fiziksel olarak doldurulması şart.

E-Beyanname Nedir?

E-beyanname, bildirilmesi gereken evrakların ve belgelerin elektronik ortam üzerinden tamamlanarak vergi dairelerine bildirilmesini içeren bir uygulamadır. Bu uygulama kapsamında fiziksel beyanname doldurmaya gerek olmaz.

Doldurulan beyannameler elektronik sistem üzerinden ilgili vergi dairesine gönderilebilir. Ayrıca geçmiş beyannameler de aynı elektronik sistem üzerinden görüntülenebilir. Tüm arşivleme işlemleri yine aynı e-beyanname sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

E-Beyanname Sistemi Nasıl Çalışır?

E-beyanname sistemi için öncelikle sistemin bilgisayara kurulması gerekir. Daha sonra vergi dairesine bildirilmesi gereken belgeler ve beyannameler kurulan sistem üzerinde düzenlenir. Sistemde yer alan e-beyanname programı, kullanıcı dostu tasarıma sahiptir.

Programda yer alan alanlara fiziksel beyanname formu gibi gerekli bilgiler girilir. Bilgilerin girilmesinden sonra elektronik beyanname değerlendirmeye gider. Hata olmayan ve onay bekleyen beyannameler doğrudan sistem üzerinden onaylanabilir.

Beyannamenin hatalı veya eksik doldurulması durumunda düzeltme işlemi yapılmalıdır. Bu işlem beyanname düzeltme programı ile kısa sürede tamamlanabilir. Düzeltme işleminden sonra beyannamenin tekrar gönderilmesi gerekir. Bu aşamadan sonra beyannameye onay verilir.

Kimler E-Beyanname Gönderebilir?

E-beyanname göndermek için gerçek veya tüzel kişi olmak gerekir. Ancak beyannameyi gönderebilecek işletmeler ve kurumlar mevcut durumda sınırlıdır. Bu işletmeler ve kurumlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • İl Özel İdareleri
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Serbest Muhasebeciler
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • Belediyeler
 • Belediyelere bağlı iktisadi işletmeler
 • Devlet İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri
 • Döner Sermayeli İşletmeler
 • Özerk Kuruluşlar
 • Noterler
 • Avukatlar
 • Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
 • Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri
 • 3568 sayılı Kanun kapsamında muhasebe işlemlerine tabi olan mükellefler

E-Beyanname İçin Gerekli Programlar

Beyannamenin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için bazı programların bilgisayara kurulması gerekir.

 • Java Runtime Environment: Bu program Beyanname Düzenleme Programını bilgisayar üzerinde çalıştırmak için gereklidir. Programın sadece bir kere indirilerek bilgisayara kurulması yeterli olacaktır.
 • Beyanname Düzenleme Programı: Programı çalıştıracak ortamın indirilip kurulmasından sonra Beyanname Düzenleme Programı indirilebilir. Bu program sayesinde beyannemeler elektronik ortamda düzenlenerek gönderilebilir. Ayrıca program konusunda yardıma ihtiyaç duyduğunuzda Beyanname Düzenleme Programı Yardım kullanım kılavuzunu indirip bilgisayara kurmak mümkün olur.
 • Adobe Acrobat Reader: Düzenlenen beyannamelerin PDF olarak görüntülenmesi ve çıktı almak için bu program gerekir. Java Runtime Environment gibi programın bir kere indirilip kurulması yeterli olacaktır.

E-Beyanname ile Gönderilebilen Beyannameler

Gerçek ve tüzel kişilerin e-beyanname ile gönderebileceği belgeler ve beyannameler aşağıda yer almaktadır:

 • Katma Değer Vergisi 1 ve 2
 • Katma Değer Vergisi Tevkifatı
 • Özel Tüketim Vergisi (I, II, III, IV Sayılı Liste: Petrol Ürünleri Doğalgaz İle Diğer Malların Teslimleri, Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar, Alkollü İçkiler, Tütün Ürünleri, Kolalı Gazozlar, Dayanıklı Tüketim Malları ve Diğer Malların Teslimi)
 • Muhtasar Beyanname,
 • Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 67 nci Maddesine, K.V.K. 15 inci ve 30 uncu Maddesine,  G.V.K. Geçici 67 nci Maddesine, G.V.K. Geçici 70 nci Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar)
 • Noter Harçları Vergisi
 • MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi
 • Banka Muameleleri Vergisi
 • Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Özel İletişim Vergisi
 • Şans Oyunları Vergisi
 • Yıllık Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi
 • Kurumlar Vergisi
 • BA Formu
 • BS Formu
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi
 • Araçları Muayene Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin Bildirim

E-Beyannamenin Avantajları

Beyannamelerin elektronik ortamda hazırlanması ve elektronik ortam üzerinden gönderilmesi bir dizi avantajı da beraberinde getirir.

 • Beyanname işlemleri farklı elektronik cihazlar (bilgisayar, tablet gibi) üzerinden kısa sürede hazırlanabilir.
 • Vergi dairesine fiziksel olarak gitmeye gerek olmadığı için zamandan tasarruf edilir.
 • Sistemde yer alan kontrol mekanizması, hatalı beyanname riskini en aza indirir.
 • Geçmiş beyannameler kolaylıkla sistem üzerinden kontrol edilebilir.
 • Şirket içi raporlar kısa sürede hazırlanabilir.
Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.