Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

Dijitalleşen dünyada hayatınızı da şekillendirdiği noktasını söylemek mümkündür. Özellikle de en önemli alanlardan biri de iş yapış şekilleridir. İşlerinizi gerçekleştirirken bir diğer önemli noktada kayıt alma süreçleridir. Ticaret evreni içerisinde muhasebe her zaman var olmaya devam edecektir. Ancak teknoloji ile bunlar e-dönüşüm, online ön muhasebe kullanımlarıyla çok daha kolay bir şekilde hatasız işlem yapmanız mümkün olacaktır.

Dijital hizmet vergisi tam anlamıyla dijital ortamlarda yer alan tüm hizmetlerden alınacak vergilerdir. Bu vergiler ise farklı türlere sahip olabilir. Dijital hizmetler kapsamında:

  • Dijital ortamlarda sunulan reklamlar
  • Görsel, işitsel ve dijital içeriklerin dijital ortamda aktif bir şekilde kullanılması
  • Sunulan bu içeriklerim dijital ortamlar üzerinde dinlenmesi, izlenmesi gibi faaliyetler noktasında verilen hizmetler
  • Kullanıcılar için etkileşim sağlayacakları dijital ortamlar
  • Dijital hizmet sağlayıcılarının sunduğu aracı hizmetleri

Olmak üzere vergi kapsamına girer. Dijital hizmet vergisi kapsamında en temel hedeflerden biri de dijital reklamcılıktır. Bu vergi birçok kişi tarafından dijital reklam vergisi ve dijital vergi olarak anılır.

Dijital Hizmet Vergisinin Yükümlülükleri Hakkında

Mükellefler noktasında dijital hizmet vergisi yükümlülüklerinde bu verginin mükellefi olan ve vergi kesintisi yapmaktan da sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler adına uygulanır. 7194 sayılı kanun uyarısınca da madde 6/1 ile birer aylık vergilendirme dönemleri yer alır. Beyanname vermesi zorunlu olan mükellefler vardır. Aynı zamanda vergi kesintisi yapmaktan da sorumlu olan kişilerle birlikte vergilendirme dönemine ait vergi, beyanname veriliş süresi içerisinde ödenmesi gerçekleşmelidir.

Mükellefler adına beyanname verme zorunluluğu noktasında vergi dönemleri içerisinde kazanç elde edilme dahi devamlılık sağlar. Vergilendirme dönemleri içerisinde beyan zorunluluğu olmayan vergi sorumlularının herhangi bir vergiye tabi işlemi olmaz.

Aynı zamanda bunlara ek olarak her bir hizmet türünden elde edilen kazancın beyannameler içerisinde yer alan matrah alanında ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu beyannameler GİB dijital hizmetler web sitesi üzerinden elektronik ortamdan gönderimi sağlanarak yapılır.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, dijital hizmet sağlayıcılarının verdiği hizmetler erişim engelli alarak sonuçlanabilir. Bu karardan önce gerekli yükümlülüklerinde 30 gün içerisinde yerine getirilmesi önem arz eder. Eğer yükümlülükler yerine getirilmezse BTK 24 saat içerisinde erişim engelleme kararlarını hayata geçirir.

Dijital Hizmet Vergisi Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde teknolojinin de aktif bir şekilde bu denli kullanımıyla online ön muhasebe programlarının da önemi artmıştır. Özellikle de ticaret noktasında ve bunun sonucunda ortaya çıkan vergilendirme sistemleri de vardır. Bunlardan biri olan Dijital Hizmet Vergisi diğer vergilerden ayrılan birtakım özelliklere sahiptir. Bunlar:

  • Dijital hizmet vergisi kapsamında yüksek ciro elde eden dijital hizmet sağlayıcı işletmeleri ilgilendirir.
  • Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alması gerektiği noktasını garanti altına almak adına ülkemiz üzerinde iş yeri ve ikametgah bilgisi bulunmayan mükelleflerle bu işlemlere de taraf olanları ve ayrıca ödemeye aracılık edenleri de dahil ederek vergi ödenmesinde sorumlu tutar.
  • Vergiye tabi kazançlar döviz üzerinden hesaplanır. Eğer bu yabancı para ile kazanç elde ediliyorsa geçerlidir.
  • Dijital hizmet vergisi kapsamında faturalar ve muadili belgeler ayrıca gösterilmesi gerekmez.

Dijital Hizmet Vergisi Oranı Nedir?

Yukarı da belirtilenler üzerine dijital hizmet vergisi bunlar üzerinden elde edilen kazançları kapsar. Vergi matahı maliyet, gider gibi diğer vergiler ile indirim yapılmadan hesaplamaları gerçekleşir. Dijital hizmet sağlayıcının elde ettiği kazanç ise %7,5 oranında vergiye eklenir.

Bu noktada yayınlanan güncel bilgilerle birlikte dijital hizmet vergi oranı, Cumhurbaşkanı tarafından hizmet türleri açısından ayrı bir şekilde %1’e kadar indirilmesi veya iki katına çıkarılması mümkündür.

Dijital Hizmet Vergisi Vergilendirme Dönemleri

Online ön muhasebe noktasında eksiksiz bir şekilde vergilendirme süreçlerinizi de kontrol edebilirsiniz. 0 hata olmadan ilerlemelerinizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz. Dijital Hizmet Vergisi kapsamında vergilendirme dönemleri doğrudan takvim yılının birer aylık dönemleri olarak netleşmiştir. Aynı zamanda hizmet türü ve faaliyet hacimleri kapsamında da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 3’er aylık şeklinde de tespit edilebilir.

Dijital hizmet verilerinizin ödeme işlemlerini vergi daireleri üzerinden, yetkili bankalardan ve aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web adresi üzerinden baka kartı, kredi kartı olmak üzere ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.