Basit Usule Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

Basit usule tabi mükellefler, elektronik serbest meslek makbuzu kesebilir. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı başvuru portalında işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Genellikle düşük gelir grubunda bulunan sektörlerde aktif olan basit usule tabi mükellefler; berber, terzi, bakkal ve tesisatçı gibi meslek gruplarını kapsar. Bu meslek gruplarının basit usule tabi mükellef olup olmadığını belirlemek için bazı şartlar vardır.

Nasıl Vergi Mükellefi Olunur?

Vergi mükellefi olmak için bir işletme olmak gerekir. İşletmenizi açtıktan sonra ortalama 1 ay içerisinde başvuruda bulunmanız gereklidir. Başvuru formunun tam ve doğru bir şekilde yapılması gereklidir. Bunun yanı sıra iş yeri tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi, şirket yetkililerine ait imza sirküleri, kira kontratı gibi belgeler gereklidir. Şirketinizin vergi mükellefi olmasını istiyorsanız şirketinizi ticaret odasına tescil ettirmeniz gereklidir. Ardından tarafınızdan talep edilen belgeler ile birlikte vergi dairesine başvurabilirsiniz. Vergi dairesindeki memur tarafından kontrol edilen belgelerin incelenmesinin ardından yoklama memuru görevlendirilir. Yoklama memuru iş yerine giderek denetleme gerçekleştirir. Denetleme sonrasında bir tutanak tutulur. Tutanağın olumlu neticelendirilmesi sonrasında iş yeri açılışı yapılabilir. Eğer yoklama memurunun tutanağı olumsuz sonuçlanırsa vergi dairesi, işe başlama bildirimini reddeder.

Vergi Mükellefi Türleri Nelerdir?

İki tür vergi mükellefi bulunur. Bunlar yasal; yani hukuki yükümlüler ve gerçek; yani fiili yükümlülerdir. Yasalarda vergi yükümlüsü olarak belirlenen kimseler kanuni yükümlü olarak adlandırılır. Yasal yükümlüler, her zaman vergi yükünü kendileri taşımaz. Başkasına yansıtma sistemi sayesinde vergi yükünün farklı bir kimseye sorumlu tutulma imkanı vardır. Fiili yükümlü olarak da bilinen gerçek yükümlüler ise vergi yükünü gerçekte taşıyan kimselerdir.

Basit Usule Tabi Olmanın Hangi Şartları Vardır?

Bir kimsenin basit usule tabi olabilmesi için yıllık kiralama bedelinin belirli bir meblağı aşması gereklidir. Gerçek usulde gelir vergisine tabi olan mesleki, zirai ve ticari işlerle uğraşan kimselerin kendi iş yerinde çalışmış olması gereklidir. Basit usule tabi olmanın özel şartları da vardır. Bu şartlar305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirtilmiştir. Bunun için satın aldığınız malların ya da işledikten sonra sattığınız malların yıllık alım tutarının belirli bir miktarı aşmaması gereklidir. Her yıl güncellenen rakamlar, sizin basit usule tabi olup olmadığınızı belirler. Maliye Bakanlığı yetkisi kapsamında bulunan bu sistem; vergi numarasının kullanılmasından usul ve esasların tespit edilmesine kadar birçok kalem işi kapsama altına alır.

e-SMM Kimlere Kesilir?

Serbest meslek erbabı olan kişiler, bir hizmet aldığında karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlemek durumundadırlar. Elektronik belge uygulamaları kapsamında e-SMM adını alan bu işlem, kağıt formatta bulunan serbest meslek makbuzu ile aynı işlevi görür. Ödemenin kaydının tutulmasına olanak sağlayan bu makbuzlar finansal kayıt ve vergilendirmede hakimiyet kurmanıza olanak sağlar. Geliri düşük olan sektörlerde yer alan, basit usulde vergilendirilen taraflara kesebileceğiniz bu makbuzlar belirli bir ciro sınırının da üzerine çıkmayan taraflar için kesilebilir.

Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj Var mı?

Belirli ciro hadleri, belirli çalışan sayısı ve kendi iş yerinde bulunan kimseler gerekli şartlar uygun olması durumunda basit usule tabi mükellef olarak konumlandırılabilir. Bu mükellefler defter tutma zorunluluğundan muaftır. Satışlarının KDV’den istisna olarak belirlendiği bu kimseler geçici vergiden de muaf olurlar. Basit usule tabi olan mükellefin muhasebe işlerini yürüten serbest muhasebeci, sunmuş olduğu hizmet için bir ücret alır ve bu ücret karşılığında serbest meslek makbuzu düzenleyebilir. Basit usule tabi olan mükellefler, belirli vergilerden muaf oldukları için serbest muhasebecinin kesmiş olduğu serbest meslek makbuzundaki stopajdan da muaf olurlar. Yani serbest meslek makbuzunda stopaj uygulaması yapılmaz.

Kimler Muhtasar Beyanname Vermez?

Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği‘nde basit usulde vergilendirilen mükellefler arasında sayılmayan GVK’nin 94. maddesindeki kimselerin muhtasar beyanname vermeyeceği belirtilmiştir. 215 seri no.lu tebliğde belirtildiği üzere basit usule tabi olan mükelleflerin stopaj ödememesi gereklidir. Makbuz kademeli olarak kesilmelidir. SMM mükellefleri, NetKasam’ın serbest meslek makbuz entegrasyonuna kolayca sahip olabilir. Ücretsiz olarak belirli bir süre deneyimleyebileceğiniz serbest meslek makbuzu entegrasyonu, makbuzun otomatik olarak müşteriye iletilmesine olanak sağlar. SMM mükellefleri için oldukça avantajlı olan bu uygulama, işlemlerinizi hızlandıracak ve zamandan kazandırarak size yardımcı olacaktır.

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.