Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Özellikleri Nelerdir?

İşletmelerin mali durumları ile ilgili verileri içeren tablolara finansal tablolar adı verilir. Farklı amaca hizmet eden, farklı formatlarda hazırlanan ve farklı sayısal verileri içeren finansal tablolar mevcuttur. Gelir tablosu, bilanço ve net akım tablosu muhasebede kullanılan en temel finansal tablolardır.

Devamını Oku

Fatura Nedir, Nasıl Kesilir ve Kimler Fatura Keser?

Satılan mal ya da hizmet karşılığında müşterinin ödemesi gereken tutarı gösteren ve satıcı tarafından düzenlenerek müşteriye verilen belgeye fatura adı verilir. Fatura ticari işlemler sırasında düzenlendiği için ticari bir belgedir. Fatura üzerinde, satışa konu olan mal ya da hizmet ile

Devamını Oku

Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları

Üretilen tüm mal ve hizmetlerin maliyetlerini oluşturan kalemlerin hesaplanması ve bu maliyet türlerinin oluştuğu yer, ilgili olduğu ürün veya hizmet cinsleri bakımından belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan hesaplara maliyet muhasebesi denir. Maliyet muhasebesi işleri kolaylaştırmayı amaç edinmiştir. Bu amaçlar şu

Devamını Oku

Poliçe Nedir, Unsurları Nelerdir?

Üç taraflı bir ilişkiyi düzenleyen bir senet olan poliçe, belirli bir kişi emrine, diğer kişiye verilen ödeme yetkisini kapsayan bir senettir. Senedi düzenleyen yani keşideci, bir kişiye borçlu iken, diğer bir kişiden de alacaklıdır. Senedi düzenleyen kişi alacaklı olduğu kişiye

Devamını Oku

Mali Tabloların Analizi

Muhasebenin sosyal sorumluluk kavramına göre işletme yönetimi ortaklaşa ve işletme bilgileri bilgilarına doğru ve güvenilir bilgi verme mecburiyeti vardır. Muhasebenin dört ana fonksiyonundan biri Olan analiz , bir işletmenin mali tablolarının analizi Açısından çok Önemlidir. Bireysel mali tabloları ne kadar

Devamını Oku

Gider Pusulası Nedir, Nasıl ve Ne Zaman Kullanılır?

Gerçek ve tüzel kişiler, birbirleriyle ya da kendi aralarında yapmış oldukları münasebetlerde birtakım belgeler düzenlemektedirler. Çeşitli şekillerde olan bu belgeler ilgili kanunlarla düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 234. Maddesine göre düzenlenmiş olan Gider Pusulası da bu belgelerden biridir. Gider Pusulası, defter

Devamını Oku

Gelir Vergisi Nedir, Ne Zaman ve Nasıl Ödenir?

Gelir, bir kişinin bir takvim yılı içinde ticaret, gayrimenkul satışı, ücretli çalışma, gayrimenkul ve menkul malların getirisi vb. karşılığında elde ettiği kazançtır. Türk Vergi Sitemi içerisinde yer alan ve gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazançların ve iratların

Devamını Oku

Damga Vergisi Nedir, Tahakkuku Nasıl Yapılır?

Kişiler ile kurumlar arasında, kurumlar ile kurumlar arasında ya da kişiler ile kişiler arasında resmi ve hukuki işlemleri belgeleyen kâğıtlardan alınan vergiye damga vergisi adı verilir. İmzalanan ya da imza yerine bir işaret koymak suretiyle herhangi bir hususu belli etmek

Devamını Oku

Muhasebenin Temel Kavramları

Her mesleğin olduğu gibi muhasebenin de kendine göre özel kuralları ve ilkeleri bulunmaktadır. Muhasebe, her işletme için büyük önem arz etmektedir. Muhasebe departmanında evrensel olarak belirlenmiş bazı kavramlar vardır. Bu kavramlar ön planda tutularak muhasebe işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Muhasebe kayıtlarının

Devamını Oku

  Bize Yazın

  close-link

   Sizi Arayalım

   close-link

    Bizden Teklif Alın

    close-link